LIDÉ
                                                                                                                                                                                                                                                                              foto: červen 2018

Vedení školy

Mgr. Michal Molek, MBA

ředitel školy

reditel@zssychrov.cz

Mgr. Martina Bierská

zástupce ředitele školy

zastupce@zssychrov.cz

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Anna Bátlová

třídní učitelka 1.D

anna.batlova@zssychrov.cz

Mgr. Veronika Orságová

třídní učitelka 2.A

veronika.orsagova@zssychrov.cz

Jana Hromadová

třídní učitelka 3.C

jana.hromadova@zssychrov.cz

Mgr. Jitka Kretová

učitelka Aj - Helen Doron

jitka.kretova@zssychrov.cz

Mgr. Gabriela Kročáková

metodik, konzultant - individuální vzdělávání

Denisa Cholastová

asistent pedagoga

denisa.cholastova@zssychrov.cz 

Kamila Kancnerová

asistent pedagoga

kamila.kancnerova@zssychrov.cz

Michaela Kumbárová

vychovatelka ŠD 

michaela.kumbarova@zssychrov.cz