LIDÉ

                                                                                                                                                                                                                                                                              foto: červen 2021

Vedení školy

Mgr. Pavlína Planková

ředitelka školy

reditelka.plankova@zssychrov.cz

Mgr. Markéta Sedláčková

1. zástupce ředitelky školy, vedoucí MS 1. stupně, koordinátor ŠVP

marketa.sedlackova@zssychrov.cz

Pedagogičtí pracovníci

Jana Hromadová

třídní učitelka 1.A

jana.hromadova@zssychrov.cz

Alena Hüttlová

třídní učitelka 1.B

alena.huttlova@zssychrov.cz

Bc. Michaela Klimešová

třídní učitelka 3.A

michaela.klimesova@zssychrov.cz

Mgr. Taťána Bagári

třídní učitelka 3.B, mentor

tatana.bagari@zssychrov.cz

Mgr. Klaudia Nedbálková

třídní učitelka 3.C

klaudia.nedbalkova@zssychrov.cz

Mgr. Kristýna Krejčířová

třídní učitelka 4.A, mentor

kristyna.krejcirova@zssychrov.cz

Karolína Papšíková

třídní učitelka 4.B, mentor

karolina.papsikova@zssychrov.cz

Mgr. Jana Pitelová

třídní učitelka 5.A

jana.pitelova@zssychrov.cz

Mgr. Eva Janušová

třídní učitelka 5.C

eva.janusova@zssychrov.cz

Ing. Andrea Černocká

třídní učitelka 5.D

andrea.cernocka@zssychrov.cz

Mgr. Petra Kurečková

třídní učitelka 6.A

vyučující: D, AJ, NJ, OV

petra.kureckova@zssychrov.cz

Mgr. Jiří Ptáček

třídní učitel 6.B,

vyučující: D, TV, PČ

jiri.ptacek@zssychrov.cz


Mgr. Ivona Kejíková

třídní učitel 6.C, vyučující QIIDO

vyučující: M, ICT

ivona.kejikova@zssychrov.cz

Mgr. Michaela Daňková

třídní učitelka 7.C, 

vyučující: PŘ, PČ, VKZ

michaela.dankova@zssychrov.cz

Mgr. Miriam Kostelníková

vyučující: M, PŘ, koordinátor EVVO

miriam.kostelnikova@zssychrov.cz

Mgr. Markéta Mikšánková

vyučující: FY, M

marketa.miksankova@zssychrov.cz

Mgr. Kateřina Bařáková

vedoucí MS tělovýchovného

vyučující: TV, AJ, HV

katerina.barakova@zssychrov.cz

Michaela Metelková

vyučující: AJ

michaela.metelkova@zssychrov.cz

Mgr. Jana Navrátilová

vyučující: AJ, NJ

jana.navratilova@zssychrov.cz

Mgr. Gianalberto Terziari

vyučující: AJ

gianalberto.terziari@zssychrov.cz

Mgr. Michaela Rozehnalová

vyučující: NJ, CH

michaela.rozehnalova@zssychrov.cz

Lenka Dvořáková

vyučující: AJ 

lenka.dvorakova@zssychrov.cz

Bc. Zdeňka Janušová

vyučující: ČJ, OV

zdenka.janusova@zssychrov.cz

Jana Mikulíková

vyučující: RJ

jana.mikulikova@zssychrov.cz

Mgr., BcA. Štefan Oščiatka

vyučující: VL, PŘ, VV, HV, TV

stefan.osciatka@zssychrov.cz

Mgr. Gabriela Kročáková

metodik, konzultant - koordinátor individuální vzdělávání

gabriela.krocakova@zssychrov.cz

Mgr. Jana Wollerová

školní speciální pedagog

vyučující: SPP

jana.wollerova@zssychrov.cz

Mgr. Jitka Záhorská

školní psycholog

jitka.zahorska@zssychrov.cz

Karin Hrnčiříková

asistent pedagoga

karin.hrncirikova@zssychrov.cz

Hana Molková

asistent pedagoga

hana.molkova@zssychrov.cz

Ivana Marejková

asistent pedagoga

ivana.marejkova@zssychrov.cz

Hana Spitzerová, Dis.

asistent pedagoga

hana.spitzerova@zssychrov.cz

Kamila Kancnerová

asistent pedagoga

kamila.kancnerova@zssychrov.cz

Jana Adamcová

asistent pedagoga

jana.adamcova@zssychrov.cz 

Mgr. Daniela Koňaříková

asistent pedagoga

daniela.konariková@zssychrov.cz

Bronislava Smetková

asistent pedagoga

bronislava.smetkova@zssychrov.cz

Bc. Nina Trochtová

asistent pedagoga

nina.trochtova@zssychrov.cz

Michaela Kumbárová

vychovatelka ŠD (Svišti)

michaela.kumbarova@zssychrov.cz