LIDÉ

                                                                                                                                                                                                                                                                              foto: červen 2021

Vedení školy

Mgr. Pavlína Planková

ředitelka školy

reditelka.plankova@zssychrov.cz

Mgr. Markéta Sedláčková

1. zástupce ředitele školy, zástupce ředitele školy pro 1. stupeň, vedoucí MS 1. stupně, koordinátor ŠVP

marketa.sedlackova@zssychrov.cz

Mgr. Jiří Švehlík

zástupce ředitele školy pro 2. stupeň, metodik ICT, koordinátor žákovského parlamentu, mentor

jiri.svehlik@zssychrov.cz


Pedagogičtí pracovníci

Bc. Michaela Klimešová

třídní učitelka 2.A

michaela.klimesova@zssychrov.cz

Mgr. Taťána Bagári

třídní učitelka 2.B, mentor

tatana.bagari@zssychrov.cz

Mgr. Klaudia Nedbálková

třídní učitelka 2.C

klaudia.szabova@zssychrov.cz

Mgr. Kristýna Krejčířová

třídní učitelka 3.A, mentor

kristyna.krejcirova@zssychrov.cz

Karolína Papšíková

třídní učitelka 3.B, mentor

karolina.papsikova@zssychrov.cz

Mgr. Zuzana Řehánková

třídní učitelka 4.A

zuzana.rehankova@zssychrov.cz

Mgr. Nela Ingrová

třídní učitelka 4.C

nela.ingrova@zssychrov.cz

Ing. Andrea Černocká

třídní učitelka 4.D

andrea.cernocka@zssychrov.cz

Mgr. Veronika Orságová

třídní učitelka 5.A, mentor, vyučující QIIDO

veronika.orsagova@zssychrov.cz

Mgr. Michaela Staňková

třídní učitelka 6.C, 

vyučující: PŘ, RJ, VKZ

michaela.stankova@zssychrov.cz

Mgr. Miriam Kostelníková

vyučující: M, PŘ

miriam.kostelnikova@zssychrov.cz

Mgr. Markéta Mikšánková

vyučující: FY

marketa.miksankova@zssychrov.cz

Ing. Gabriela Pařenicová

vyučující: M, CH

gabriela.parenicova@zssychrov.cz

Mgr. Kateřina Bařáková

vedoucí MS tělovýchovného

vyučující: TV, AJ, HV

katerina.barakova@zssychrov.cz

Michaela Metelková

vyučující: AJ

michaela.metelkova@zssychrov.cz

Mgr. Jana Navrátilová

vyučující: AJ, NJ

jana.navratilova@zssychrov.cz

Mgr. Gianalberto Terziari

vyučující: AJ

gianalberto.terziari@zssychrov.cz

Bc. Zuzana Sušňová

vyučující: AJ

zuzana.susnova@zssychrov.cz

Mgr. Michaela Rozehnalová

vyučující: NJ

michaela.rozehnalova@zssychrov.cz

Mgr. Gabriela Kročáková

metodik, konzultant - koordinátor individuální vzdělávání

gabriela.krocakova@zssychrov.cz

Bc. Marika Riegrová

učitelka individuálního vzdělávání

marika.riegrova@zssychrov.cz

Mgr. Jana Wollerová

školní speciální pedagog

vyučující: SPP

jana.wollerova@zssychrov.cz

Mgr. Jitka Záhorská

školní psycholog

jitka.zahorska@zssychrov.cz

Karin Hrnčiříková

asistent pedagoga

karin.hrncirikova@zssychrov.cz

Adriana Kašparová

asistent pedagoga

adriana.kasparova@zssychrov.cz

Ivana Marejková

asistent pedagoga

ivana.marejkova@zssychrov.cz

Bc. Eva Rohlenová

asistent pedagoga

eva.rohlenova@zssychrov.cz

Kamila Kancnerová

asistent pedagoga

kamila.kancnerova@zssychrov.cz

Jana Adamcová

asistent pedagoga

jana.adamcova@zssychrov.cz 

Mgr. Daniela Koňaříková

asistent pedagoga

daniela.konariková@zssychrov.cz

Bronislava Smetková

asistent pedagoga

bronislava.smetkova@zssychrov.cz

Bc. Nina Trochtová

asistent pedagoga

nina.trochtova@zssychrov.cz

Michaela Kumbárová

vychovatelka ŠD (Svišti)

michaela.kumbarova@zssychrov.cz