LIDÉ

                                                                                                                                                                                                                                                                              foto: červen 2019

Vedení školy

Mgr. Michal Molek, MBA

ředitel školy

reditel@zssychrov.cz

Mgr. Jakub Boháč

zástupce statutárního orgánu ředitele školy, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň, mentor

zastupceBohac@zssychrov.cz

Mgr. Pavlína Planková

zástupce ředitele školy pro 1. stupeň

zastupcePlankova@zssychrov.cz


Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Klaudia Szabová

třídní učitelka 1.C

klaudia.szabova@zssychrov.cz

Mgr. Kristýna Krejčířová

třídní učitelka 2.A

kristyna.krejcirova@zssychrov.cz

Karolína Papšíková

třídní učitelka 2.B

karolina.papsikova@zssychrov.cz

Mgr. Zuzana Řehánková

třídní učitelka 3.A

zuzana.rehankova@zssychrov.cz

Mgr. Nela Ingrová

třídní učitelka 3.C

nela.ingrova@zssychrov.cz

Ing. Andrea Černocká

třídní učitelka 3.D

andrea.cernocka@zssychrov.cz

Mgr. Veronika Orságová

třídní učitelka 4.A, mentor

veronika.orsagova@zssychrov.cz

Ing. Gabriela Gabková

třídní učitelka 5.C, Ch-M

gabriela.gabkova@zssychrov.cz

Mgr. Kateřina Bařáková

učitelka TV, SaF, Aj

katerina.barakova@zssychrov.cz

Michaela Metelková

učitelka Aj

michaela.metelkova@zssychrov.cz

Mgr. Gianalberto Terziari

učitel AJ

gianalberto.terziari@zssychrov.cz

Mgr. Jitka Kretová

učitelka Aj - Helen Doron

jitka.kretova@zssychrov.cz

Mgr. Gabriela Kročáková

metodik, konzultant - individuální vzdělávání

Mgr. Jana Wollerová

školní speciální pedagog

jana.wollerova@zssychrov.cz

Mgr. Jitka Záhorská

školní psycholog

jitka.zahorska@zssychrov.cz

Karin Hrnčiříková

asistent pedagoga

karin.hrncirikova@zssychrov.cz

Adriana Kašparová

asistent pedagoga

adriana.kasparova@zssychrov.cz

Ivana Marejková

asistent pedagoga

ivana.marejkova@zssychrov.cz

Mgr. Petra Štědrá

asistent pedagoga

petra.stedra@zssychrov.cz

Kamila Kancnerová

asistent pedagoga

kamila.kancnerova@zssychrov.cz

Michaela Kumbárová

vychovatelka ŠD (Svišti)

michaela.kumbarova@zssychrov.cz