LIDÉ

                                                                                                                                                                                                                                                                              foto: červen 2021

Vedení školy

Mgr. Pavlína Planková

ředitelka školy

reditelka.plankova@zssychrov.cz

Mgr. Markéta Sedláčková

1. zástupce ředitelky školy, vedoucí MS 1. stupně, koordinátor ŠVP

marketa.sedlackova@zssychrov.cz

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Kristýna Krejčířová

třídní učitelka 1.A, mentor

kristyna.krejcirova@zssychrov.cz

Mgr. Olga Jahodová

třídní učitelka 1.B

olga.jahodova@zssychrov.cz

Ing. Andrea Černocká

třídní učitelka 1.C

andrea.cernocka@zssychrov.cz

Jana Hromadová

třídní učitelka 2.A

jana.hromadova@zssychrov.cz

Alena Hüttlová

třídní učitelka 2.B

alena.huttlova@zssychrov.cz

Mgr. Jana Pitelová

druhý pedagog 3.B

jana.pitelova@zssychrov.cz

Bc. Michaela Klimešová

třídní učitelka 4.A

michaela.klimesova@zssychrov.cz

Mgr. Taťána Bagári

třídní učitelka 4.B, mentor

tatana.bagari@zssychrov.cz

Mgr. Klaudia Nedbálková

třídní učitelka 4.C

klaudia.nedbalkova@zssychrov.cz

Mgr. Eva Janušová

třídní  učitelka 5.A

eva.janusova@zssychrov.cz

Karolína Papšíková

třídní učitelka 5.B, mentor

karolina.papsikova@zssychrov.cz

Mgr. Miriam Kostelníková

třídní učitel 6.A

vyučující: M, PŘ, koordinátor EVVO

miriam.kostelnikova@zssychrov.cz

Mgr. Vladislava Bednářová

třídní učitelka 6.B, lektor matematiky prof. M. Hejného

vyučující: M, TV, HV

vladislava.bednarova@zssychrov.cz

Mgr. Jiří Novosad

třídní učitel 6.C

vyučující: TV, AJ

jIri.novosad@zssychrov.cz

Mgr. Daniela Koňaříková

druhý pedagog 6.C

daniela.konariková@zssychrov.cz

Mgr. Petra Kurečková

třídní učitelka 7.A

vyučující: D, AJ, NJ, OV

petra.kureckova@zssychrov.cz

Mgr. Jiří Ptáček

třídní učitel 7.B,

vyučující: D, TV, PČ

jiri.ptacek@zssychrov.cz


Mgr. Ivona Kejíková

třídní učitel 7.C, vyučující QIIDO

vyučující: M, ICT

ivona.kejikova@zssychrov.cz

Mgr. Michaela Daňková

třídní učitelka 8.B 

vyučující: PŘ, PČ, VKZ

michaela.dankova@zssychrov.cz

Mgr. Markéta Mikšánková

vyučující: FY, M

marketa.miksankova@zssychrov.cz

Mgr. Kateřina Bařáková

vedoucí MS tělovýchovného

vyučující: TV, AJ, HV

katerina.barakova@zssychrov.cz

Michaela Metelková

vyučující: AJ

michaela.metelkova@zssychrov.cz

Mgr. Jana Navrátilová

vyučující: AJ, NJ

jana.navratilova@zssychrov.cz

Mgr. Gianalberto Terziari

vyučující: AJ

gianalberto.terziari@zssychrov.cz

Mgr. Filip Nevrlka

vyučující: PŘ, CH

filip.nevrlka@zssychrov.cz

Lenka Dvořáková

vyučující: AJ, NJ 

lenka.dvorakova@zssychrov.cz

Mgr. Barbara Vlachová

vyučující: ČJ

barbara.vlachova@zssychrov.cz

Jana Mikulíková

vyučující: RJ

jana.mikulikova@zssychrov.cz

Mgr. Gabriela Kročáková

metodik, konzultant - koordinátor individuální vzdělávání

gabriela.krocakova@zssychrov.cz

Mgr. Jana Wollerová

školní speciální pedagog

vyučující: SPP

jana.wollerova@zssychrov.cz

Mgr. Jitka Záhorská

školní psycholog

jitka.zahorska@zssychrov.cz

Karin Hrnčiříková

asistent pedagoga

karin.hrncirikova@zssychrov.cz

Hana Molková

asistent pedagoga

hana.molkova@zssychrov.cz

Eva Jakubkovičová

asistent pedagoga

eva.jakubkovicova@zssychrov.cz

Hana Spitzerová, Dis.

asistent pedagoga

hana.spitzerova@zssychrov.cz

Kamila Kancnerová

asistent pedagoga

kamila.kancnerova@zssychrov.cz

Jana Adamcová

asistent pedagoga

jana.adamcova@zssychrov.cz 

Bronislava Smetková

asistent pedagoga

bronislava.smetkova@zssychrov.cz

Simona Ingrová

asistent pedagoga

simona.ingrova@zssychrov.cz

Michaela Kumbárová

vychovatelka ŠD (Svišti)

michaela.kumbarova@zssychrov.cz

Bc. Daniela Adamcová

vychovatelka ŠK, asistent pedagoga

daniela.adamcova@zssychrov.cz