AKTUALITY  ŠD

Vážení rodiče,
z organizačních důvodů bude v pátek 9.12. provoz družiny zkrácen do 15h !! Také pojedeme v omezeném počtu pedagogů, proto vás žádáme, pokud to bude možné, aby vaše děti odcházely domů po obědě. Prosím, informujte paní vychovatelky svých dětí, zda vaše díte půjde v tento den do družiny, či po obědě domů.
Děkujeme moc za pochopení a spolupráci.
Vedoucí vychovatelka Věra Wandrolová    ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 STARTUJE V PONDĚLÍ 5.9.2022 RANNÍ DRUŽINOU V 6:00 HOD!! ODPOLEDNÍ PROVOZ JIŽ DO 16HOD !!V PONDĚLÍ 5.9. BUDE VYUČOVÁNÍ ZKRÁCENO DO  9:30 HOD!! DĚTI ODCHÁZÍ DOMŮ, NEBO DO DRUŽINY ( PŘEBÍRAJÍ VYCHOVATELKY). V TENTO DEN NENÍ VE ŠKOLE PRO DĚTI ZAJIŠTĚN OBĚD, PROTO BUDE DO DRUŽINY VHODNÁ VĚTŠÍ SVAČINA!!