AKTUALITY  ŠD

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA DO 21.BŘEZNA NA HLAVNÍ STRÁNCE ŠKOLY!!


ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 STARTUJE V ÚTERÝ 1.9 V 6.00 HOD (RANNÍ DRUŽINA) 

POZOR ZMĚNA!!
ODPOLEDNÍ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 DENNĚ DO 16.00 HOD!!!


Vážení rodiče,

dle rozhodnutí ředitele školy vás informujeme, že v úterý 30.6.2020 po předání vysvědčení nebude v provozu "školní družina"!! Všichni žáci tedy po předání vysvědčení  (popř. po obědě - oběd bude posunut) odchází domů!!

Děkujeme za pochopení ŠD

Vážení rodiče,

z důvodu neposkytování zájmového vzdělávání ve školní družině v důsledku mimořádných opatření od 11.3. 2020, vám bude vrácena poměrná část úplaty tj.183 Kč za 2.pololetí za školní družinu. Žáci, kteří budou od 25.5.2020 navštěvovat odpolední skupinu ( školní družinu) , jsou dle nařízení vlády od úplaty osvobozeni.

Číslo účtu, na které je potřeba vratku provést, prosím nahlaste co nejdříve své paní vychovatelce svého oddělení!!!! ;

Ti, kteří ještě neuhradili úplatu za školní družinu za 2.pololetí, budou doplácet pouze poměrnou část úplaty tj.67 Kč a to za období od 1.2.2020 - 10.3.2020 poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině.

Úhradu doplatku proveďte prosím co nejdříve na číslo účtu 101039676/0300 , variabilní symbol uveďte dle oddělení, které Vaše dítě navštěvuje ( Lišáci 201, Rybičky 202, Motýlci 203, Sovičky 204, Želvičky 205, Svišti 206).