Sebeobrana žáků

Učíme se sebeobraně. Samozřejmě budeme rádi, když ji děti nikdy nebudou potřebovat. Prevence je ale nezbytná. Proto se žáci II. stupně naší školy zúčastnili vzdělávacího kurzu, který byl zaměřen právě na oblast sebeobrany.

Cílem programu bylo zvýšit aktivní a pasivní schopnost sebeobrany u žáků II. stupně ZŠ. Účastníci kurzu se seznámili se základními principy bezpečného chování, získali základní schopnosti vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučit se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. Zvýšili si povědomí o tom, jak se chovat v krizových situacích a současně vzrostl jejich zájem o aktivní přístup k pohybu, zdravý způsob života a vhodné trávení volného času.


Termín realizace: do 31. 10. 2023

Registrační číslo: MaS06 - 23/014

Celkové náklady projektu: 140 000 Kč

Zdroje financování: dotace Zlínského kraje 98 000 Kč

Další finanční prostředky 42 000 Kč

Dotačni titul: Program MaSO6-23 Podpora sebeobrany žáků na základních školách, schválený Radou Zlínského kraje dne 19. 12. 2022 usnesení č.1101/R37/22.