OP VVV

Operační program Vývoj, výzkum, vzdělávání

Výzva č. 02_20_080 Šablony III

Název projektu: Výzva 2 - ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021081

Od 01. 09. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši  831.034,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní psycholog - personální podpora ZŠ
 • Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
 • 3) Projektový den ve výuce

 • 4) Projektový den mimo školuOperační program Vývoj, výzkum, vzdělávání  

Výzva č. 02_18_063 Šablony II

Název projektu: Výzva 63 - ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014918

Harmonogram projektu: 01. 09. 2019 - 31. 08. 2021


Z finančních prostředků v celkové výši 934.576 Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
 • Speciální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK
 • Školní asistent - personální podpora ZŠ
 • Projektový den v ŠD/ŠK

 • Projektový den mimo ŠD/ŠK

 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub komunikace v cizím jazyce

 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - badatelský klub

 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub

 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her

 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub sociálních a občanských dovedností