PROHLÍDKA ŠKOLY

Třídy, 1. stupeň

Sportovní zázemí - venkovní sportoviště s umělým povrchem, 2 tělocvičny, herna stolního tenisu

Informační centrum s knihovnou

Cvičná kuchyň

Ateliér řemesel (pracovní činnosti, výtvarná výchova, keramika)

Učebna STEM - vzdělávání v oborech přírodní vědy (Science), techniky (Technology) a technologie (Engineering) a matematika (Matematics)

Centrum přírodních věd

Učebna hudební a dramatické výchovy

Počítačová učebna

Venkovní učebna na školní zahradě

Školní jídelna

Školní družina a Školní klub

Šatní skříňky

Sborovna

Ostatní prostory