DOKUMENTY

a formuláře ke stažení

Školní vzdělávací program ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Žádost o přijetí na ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přestup na ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Oznámení o přestupu žáka/žákyně na jinou ZŠ

Žádost o jednorázové uvolnění z vyučování (3 a více dnů)

Žádost o pravidelné uvolňování z vyučování (např. tréninky)

Školní řád