DOKUMENTY

a formuláře ke stažení

Školní vzdělávací program ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Osobní dotazník

Žádost o výdej čipů

Přihláška ke školnímu stravování

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školním klubu

Žádost o povolení individuálního vzdělávání

Žádost o povolení opakování ročníku ze zdravotních důvodů

Potvrzení o studiu

Žádost o přestup na ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Oznámení o přestupu žáka/žákyně na jinou ZŠ

Žádost o jednorázové uvolnění z vyučování (3 a více dnů)

Žádost o pravidelné uvolňování z vyučování (např. tréninky)

Školní řád