HODNOTY

HODNOTY

Člověka (tedy samozřejmě i dítě) chápeme jako svobodného, odpovědného a aktivního jedince, který by měl aktivně usilovat o dobro nejen své, ale i druhých a celého světa. Má přispívat k tomu, že svět bude o něco lepším místem. Z tohoto přesvědčení vychází hodnoty školy: svoboda, respekt, pokora, důvěra, spravedlnost, otevřenost, aktivita, optimismus, odvaha.