NAŠE VIZE

Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech.

"Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost..."

Věříme, že škola má být partnerem a průvodcem každého žáka na jeho cestě k poznání. Na této cestě respektujeme a řídíme se těmito základními myšlenkami: