METODIK PREVENCE

Školní metodik prevence

Mgr. Šárka Zajíčková

E-mail: sarka.zajickova@zssychrov.cz

Telefon: +420 736 509 752 

Konzultační hodiny: dle předchozí dohody