METODIK PREVENCE


Mgr. Šárka Zajíčková

E-mail: sarka.zajickova@zssychrov.cz

Telefon: +420 736 509 752 

Konzultační hodiny: dle předchozí dohodyJak Vám můžeme pomoci: 

- metodická podpora třídnímu učiteli při výskytu sociálně patologického jevu ve třídě

- organizace programů primární prevence

- tvorba Preventivního programu, Krizového plánu, Školního programu proti šikaně

- kontakt s organizacemi sekundární a terciární prevence