METODIK PREVENCE

Školní metodik prevence

Mgr. Šárka Zajíčková

E-mail: sarka.zajickova@zssychrov.cz

Telefon: +420 736 509 752 

Konzultační hodiny: dle předchozí dohody


DOKUMENTY


Školní program proti šikanování

Krizový plán školy 2021/2022

Preventivní plán Základní škola Vsetín, Sychrov 97
2021/2022