ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

 

Mgr. Jana Wollerová

E-mail: jana.wollerova@zssychrov.cz

Telefon: +420 736 509 751   

Konzultační hodiny: čtvrtek 10.00 - 12.00

Dle dohody i v jiných termínech (je potřeba si předem daný termín a čas rezervovat telefonicky nebo e-mailem).Jak Vám můžeme pomoci:

- konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele, asistenty pedagoga a vychovatele

- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- depistáž a základní diagnostika specifických poruch učení a chování ve spolupráci s učitelem a rodičem

- depistáž a základní diagnostika nadaných a mimořádně nadaných žáků 

- vedení dokumentace, pomoc s tvorbou a vyhodnocováním individuálně vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory

- spolupráce  se specializovanými pracovišti, zprostředkování kontaktů na další odborníky

- metodická vedení asistentů pedagoga