KROUŽKY 2021/2022

Kroužky budou nabídnuty dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a pokynů MŠMT.