KROUŽKY 2021/2022

Kroužky budou nabídnuty dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a pokynů MŠMT.

Kroužky, které škola nabízí jsou v rámci družiny nebo Školního sportovního klubu. Jsou to například:

  • Sportovní: florbal, sporťáček, stolní tenis, sportovní hry, atletika, jóga, taneční kroužek, ...
  • Tvořivé: pastelky, keramika, ...
  • Projektové: Všudybýlek, flétna, deskové hry, šachy, badatelský klub, čtenářský klub, ...