ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Všichni strávníci jsou ke stravování přihlášeni po celou dobu školní docházky. V případě, že se žák nebude od září 2020 ve školní jídelně stravovat, musí tuto skutečnost neprodleně ohlásit. V opačném případě mu bude stravné za měsíc září 2020 účtováno za plnou cenu 63 Kč. 

 

VÝDEJ OBĚDŮ

  • pro žáky a zaměstnance školy:                                         11.45 - 13.45 hod.
  • do jídlonosičů pro nemocné děti:                                   11.20 - 11.40 hod.

                                                                                                                  12.15 - 12.30 hod.

                                                                                                                  13.15 - 13.30 hod.

  • pro cizí strávníky konzumující oběd ve školní jídelně:   11.20 - 11.45 hod.
  • do jídlonosičů pro cizí strávníky:                                     11.20 - 11.40 hod.


ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ: nejpozději do 13 hodin den předem


CENÍK STRAVNÉHO

ŽÁCI     7 - 10 let        23 Kč

            11 - 14 let        25 Kč

            15 a více let   27 Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI            63 Kč


PLATBY: složenkou nebo svolením k inkasu

SPLATNOST: 15. den v měsíci

ČÍSLO ÚČTU ŠJ: 17933851/0100


Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. Stále častěji dostáváme dotazy ohledně bezlepkové stravy, ovšem z provozně-technických důvodů nemůžeme tuto stravu připravovat, a to především vzhledem k nedostačujícím prostorám, které neumožňují oddělené prostory pro skladování a přípravu bezlepkové stravy. V současné době jsme začali používat vedle pšeničné mouky také mouku kukuřičnou, rýžovou či Hrašku. Je třeba si ale uvědomit, že pokrm připravený z bezlepkové mouky v naší školní kuchyni není pokrm bezlepkový, protože zde může dojít ke kontaktu s moukou s obsahem lepku.


KONTAKT

Petra Oth - vedoucí školní jídelny

tel.: 603 891 299, 571 419 792

e-mail: petra.oth@zssychrov.cz


Jarmila Frýdlová - hlavní kuchařka


kuchařky:

Ludmila Bednáríková

Martina Mojžíšová

Zdenka Pastyříková

Karolína Machalová