ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ JÍDELNA 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V MĚSÍCÍCH ČERVNU A ZÁŘÍ 2021

Červen 2021

1. Stravné a nedoplatky všech strávníků musí být v měsíci červnu zaplaceny do 15.6.2021.

2. Odhlášky obědů na měsíc červen bude možno vyřídit pouze do 23.6.2021 do 13.00 hodin.

Po tomto datu již nebude možné obědy odhlásit.

3. Přeplatky za stravné se převádějí do dalšího školního roku s výjimkou odcházejících žáků.

Případné přeplatky těmto žákům budou zaslány na bankovní účet.

Pokud strávník (netýká se 9. ročníku) končí stravování a v září již nenastoupí, je nutné změnu co nejdříve nahlásit vedoucí školní jídelny. Pokud žák nebude odhlášen, bude zařazen do skupiny cizích strávníků a hradit stravné v plné výši 63 Kč za jeden oběd.

Stravování od 1.9.2021

Všichni žáci, kteří se běžně stravují, jsou od 1.9.2021 přihlášeni ke stravování.


Petra Oth, vedoucí ŠJ

e-mail: petra.oth@zssychrov.cz

tel.: 603 891 299VÝDEJ OBĚDŮ                 11.45 - 13.45 hod.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ: nejpozději do 13 hodin jeden pracovní den předem


CENÍK STRAVNÉHO

ŽÁCI     7 - 10 let        23 Kč

            11 - 14 let        25 Kč

            15 a více let   27 Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI            63 Kč


PLATBY: složenkou nebo svolením k inkasu

SPLATNOST: 15. den v měsíci

ČÍSLO ÚČTU ŠJ: 17933851/0100


Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. Stále častěji dostáváme dotazy ohledně bezlepkové stravy, ovšem z provozně-technických důvodů nemůžeme tuto stravu připravovat, a to především vzhledem k nedostačujícím prostorám, které neumožňují oddělené prostory pro skladování a přípravu bezlepkové stravy. V současné době jsme začali používat vedle pšeničné mouky také mouku kukuřičnou, rýžovou či Hrašku. Je třeba si ale uvědomit, že pokrm připravený z bezlepkové mouky v naší školní kuchyni není pokrm bezlepkový, protože zde může dojít ke kontaktu s moukou s obsahem lepku.


KONTAKT

Petra Oth - vedoucí školní jídelny

tel.: 603 891 299, 571 419 792

e-mail: petra.oth@zssychrov.cz


Jarmila Frýdlová - hlavní kuchařka

kuchařky:

Martina Mojžíšová

Věra Obadalová

Tereza Mikšíková

Milena Juřínková