ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

ŠKOLNÍ JÍDELNA BUDE V PROVOZU OD PONDĚLÍ 12. DUBNA 2021. 


PRO ŽÁKY NA DISTANČNÍ VÝUCE:

Pokud máte zájem o školní stravování, nahlaste se nejpozději jeden pracovní den předem do 13 hodin. 

Obědy si strávníci budou vyzvedávat v menu boxech ve školní jídelně u výdejního okénka určeného pro tento výdej.

Doba výdeje obědů: 13.15 - 13.30 hodin.

Cena menu boxů pro odběr jednoho obědu je 7 Kč, tato částka bude odečtena z online pokladny žáka.

Ostatní žáci budou mít po dobu distanční výuky obědy odhlášeny.


Petra Oth, vedoucí ŠJ

e-mail: petra.oth@zssychrov.cz

tel.: 603 891 299VÝDEJ OBĚDŮ                 11.45 - 13.45 hod.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ: nejpozději do 13 hodin den předem


CENÍK STRAVNÉHO

ŽÁCI     7 - 10 let        23 Kč

            11 - 14 let        25 Kč

            15 a více let   27 Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI            63 Kč


PLATBY: složenkou nebo svolením k inkasu

SPLATNOST: 15. den v měsíci

ČÍSLO ÚČTU ŠJ: 17933851/0100


Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. Stále častěji dostáváme dotazy ohledně bezlepkové stravy, ovšem z provozně-technických důvodů nemůžeme tuto stravu připravovat, a to především vzhledem k nedostačujícím prostorám, které neumožňují oddělené prostory pro skladování a přípravu bezlepkové stravy. V současné době jsme začali používat vedle pšeničné mouky také mouku kukuřičnou, rýžovou či Hrašku. Je třeba si ale uvědomit, že pokrm připravený z bezlepkové mouky v naší školní kuchyni není pokrm bezlepkový, protože zde může dojít ke kontaktu s moukou s obsahem lepku.


KONTAKT

Petra Oth - vedoucí školní jídelny

tel.: 603 891 299, 571 419 792

e-mail: petra.oth@zssychrov.cz


Jarmila Frýdlová - hlavní kuchařka

kuchařky:

Martina Mojžíšová

Věra Obadalová

Tereza Mikšíková

Milena Juřínková