ŠKOLNÍ DRUŽINA

            Oddělení školní družiny


Lišáci

Bc. Hana Zbranková

Rybičky

Anna Šťastná

Motýlci

Eva Matute

Sovičky

Věra Wandrolová

vedoucí vychovatelka

Želvičky

Alena Pernicová

Svišti

Michaela Kumbárová


 PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2023/2024

Školní družina od pondělí  4.9. v běžném provozu !! Ranní provoz 6-8h, odpolední provoz do 16h !!


Školní družina při  ZŠ Sychrov má 6 oddělení.

Do školní družiny se mohou hlásit žáci 1. - 4. tříd (žáci 4. tříd budou přijati pouze do naplnění kapacity školní družiny, což je 180 žáků.

Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední blok:

ranní blok 6.00 - 8.00 hod

odpolední blok 11.40 - 16.00 hod

VYCHOVATELKY:

  • 1. Oddělení - LIŠÁCI, vychovatelka Bc. Hana Zbranková, tel. 736 655 252
  • 2. Oddělení - RYBIČKY, vychovatelka Anna Šťastná, tel. 733 361 206, 734 393 223
  • 3. Oddělení - MOTÝLCI, vychovatelka Eva Matute, tel. 734 239 700
  • 4. Oddělení - SOVIČKY, vedoucí vychovatelka Věra Wandrolová, tel. 734 393 222
  • 5. Oddělení - ŽELVIČKY, vychovatelka Alena Pernicová tel. 739 082 965
  • 6. Oddělení - SVIŠTI, vychovatelka Michaela Kumbárová, tel. 605 163 972

ROZPIS RANNÍ DRUŽINY

PONDĚLÍ   6 - 8 h   1.odd LIŠÁCI   H. Zbranková

ÚTERÝ       6 - 8 h   4.odd SOVIČKY   M. Kumbárová, odd. MOTÝLCI  E. Matute

STŘEDA     6 - 8 h   3.odd MOTÝLCI   E. Matute

ČTVRTEK   6 - 8 h   3.odd MOTÝLCI    E.Matute

PÁTEK        6 - 8 h   3.odd MOTÝLCI   E. MatutePOPLATKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Všechny platby školní družiny budou probíhat přes online školní pokladnu!! Poplatky školní družiny na školní rok činí 250,-Kč za první pololetí a 250,-Kč za druhé pololetí. 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY:

6.00 - 8.00 hod ranní družina

11.40 - 12.15 hod přebíraní žáků z vyučování, oběd, přechod do pavilonu školní družiny, hygiena

12.15 - 13.15 hod činnost relaxační, odpočinková, spontánní

13.15 - 14.45 hod činnost zájmová, pracovní nebo rekreační

14.45 - 15.00 hod hygiena, svačina, odpočinek

15.00 - 16.00 hod volná a spontánní činnost dle žáků, příprava na vyučování, úklid třídy

FORMY ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  1. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
  2. Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besedy, výlety, slavnosti, různá vystoupení atd.
  3. Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v ranní družině a tzv. koncové družině, kdy jsou oddělení spojována.
  4. Odpočinkové činnosti jsou klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry), aktivní odpočinek (rekreační činnost), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat mnoho zájmových kroužků.