ŠKOLNÍ DRUŽINA

Oddělení


Lišáci

Bc. Hana Barošová

Rybičky

Anna Šťastná

Motýlci

Eva Matute

Sovičky

Věra Wandrolová

Želvičky

Bc. Daniela Adamcová

Svišti

Michaela Kumbárová


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2019/2020

Školní družina má šest oddělení.

Do školní družiny s žáků)u hlásit žáci 1.až 4. třídy. (žáci 4. tříd jsou doplněni pouze do naplnění kapacity ŠD, což je 180 žáků)

Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední blok:

ranní blok 6.00 - 8.00 hod

odpolední blok 11.40 - 16.30 hod

VYCHOVATELKY:

1. Oddělení - LIŠÁCI, vychovatelka Bc. Hana Barošová, tel. 736 655 252
2. Oddělení - RYBIČKY, vychovatelka Anna Šťastná, tel. 733 361 206, 734 393 223
3. Oddělení - MOTÝLCI, vychovatelka Eva Matute, tel. 734 239 700
4. Oddělení - SOVIČKY, vedoucí vychovatelka Věra Wandrolová, tel. 734 393 222
5. Oddělení - ŽELVIČKY, vychovatelka Bc. Daniela Adamcová, tel. 777 205 432
6. Oddělení - SVIŠTI, vychovatelka Michaela Kumbárová, tel. 605 163 972
tel. do školní družiny - pevná linka 571 436 058

POPLATKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Příspěvek na ŠD je 50 Kč za měsíc. Za první pololetí vybíráme poplatek 250,-Kč, který je nutné uhradit do konce září a za druhé pololetí poplatek 250,- Kč uhraďte do konce ledna !!

Platba pouze bezhotovostně na č.ú. 101039676/0300, variabilní symbol prosím uvádějte dle oddělení, které Vaše dítě navštěvuje:

1. oddělení LIŠÁCI variabilní symbol 201 2.oddělení RYBIČKY variabilní symbol 202 3. oddělení MOTÝLCI variabilní symbol 203 4.oddělení SOVIČKY variabilní symbol 204 5.oddělení ŽELVIČKY variabilní symbol 205 6.oddělení SVIŠTI variabilní symbol 206

Konstantní symbol 558, zpráva pro příjemce - ŠD, č. oddělení + název oddělení, jméno žáka

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY:

6.00 - 7.45 hod ranní družina

11.40 - 12.15 hod přebíraní žáků z vyučování, oběd, přechod do pavilonu ŠD

12.15 - 13.15 hod odpočinková a relaxační činnost

13.15 - 14.45 hod činnost zájmová, pracovní nebo rekreační

14.45 - 15.00 hod hygiena, svačina, odpočinek

15.00 - 16.30 hod kroužky, volná a spontánní činnost dle žáků, příprava na vyučování formou her aj.

FORMY ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  1. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
  2. Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besedy, výlety, slavnosti, různá vystoupení atd.
  3. Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v ranní družině a tzv. koncové družině, kdy jsou oddělení spojována.
  4. Odpočinkové činnosti jsou klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry), aktivní odpočinek (rekreační činnost), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat mnoho zájmových kroužků.