"KRIZOVÁ" ŠKOLA

Aktuální informace (1. 3. 2021): 

!!! Z důvodu karanténních opatření v naší škole přebírají od úterý 2. 3. 2021 výkon "krizové školy" ZŠ Vsetín, Luh a MŠ Vsetín, Trávníky !!!


ZŠ Sychrov se opět postará o děti zdravotníků a záchranných složek

Od pondělí 4. ledna 2021, kdy budou na základě krizového opatření vlády opět uzavřeny základní školy, budou mít zaměstnanci určených profesí možnost poslat své děti ve věku od 3 do 10 let do vybraných škol, kde bude o tyto děti postaráno. Ve Vsetíně je nezbytnou péčí o děti dle krizového nařízení vlády pověřena Základní škola Sychrov.

Zájemci o umístění dítěte se mohou hlásit u vedoucí vychovatelky Věry Wandrolové na telefonním čísle: 605 279 141 nebo na emailu: vera.wandrolova@zssychrov.cz .


Zařízení je určeno pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou těchto profesí:  zaměstnanci bezpečnostních sborů,  zaměstnanci obecní policie,  zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,  zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  zaměstnanci Finanční správy České republiky,  příslušníky ozbrojených sil,  zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,  pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,  pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,  zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,  zaměstnanci zařízení školního stravování,  zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

  • Formulář je nutno vyplnit vždy nejpozději do 12:00 předchozího dne!
  • Formulář je nutno vyplnit pro každý den zvlášť. V případě sourozenců také pro každé dítě zvlášť
  • Vstup bočním vchodem ze sportovního areálu "Školní družina"
  • Nutné dodat "Potvrzení o zaměstnání" - naleznete pod formulářem