péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Od 12.4. poskytujeme péči o děti zaměstnanců vybraných profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání,
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedeni § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

INFORMACE

 • Provoz od 7.00 - 15.00h. 
 • Kontakt: 734 393 222
 • Kontaktní osoba: Věra Wandrolová, vedoucí vychovatelka, ZŠ Vsetín, Sychrov 97
 • Formulář je nutno vyplnit vždy nejpozději do 12:00 předchozího dne!
 • Formulář je nutno vyplnit pro každý den zvlášť. V případě sourozenců také pro každé dítě zvlášť
 • Vstup bočním vchodem ze sportovního areálu "Školní družina"
 • Nutné dodat "Potvrzení o zaměstnání" - naleznete pod formulářem

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ