o nás

Jsme odhodlaná, moderní, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale i budoucí společnosti. Jsme mladá škola s názorem! S námi budou Vaše děti „in“!
  • třídy s alternativními prvky vzdělávání (matematika prof. Hejného, Sfumato - splývavé čtení, otevřené vyučování)
  • sportovní akademie (fotbal, tenis, stolní tenis); podpora pohybu a tělesné zdatnosti dětí, adaptační a sportovní kurzy již od 1. třídy
  • orientace na práci s třídními kolektivy (osobnostní a sociální výchova - každé pondělí ráno třídnická hodina nebo společné setkávání žáků, učitelů a vedení školy)
  • "blízko k přírodě" - badatelská výuka v přírodopisu na 2. stupni a podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) od počátku základního vzdělávání, možnost výuky ve venkovní učebně na zahradě školy, badatelské vycházy,...
  • moderní vybavení učeben již na 1. stupni (interaktivní tabule, tablety, vizualizéry,..); moderní komunikační systém škola-žáci-rodiče

jsme praktickým pracovištěm Vysoké školy Humanitas

 jsme pilotní školou programu MŠMT "hodina pohybu navíc"

jsme nositeli titulu "fairtradová škola"

  byli jsme pilotní školou a s progamem stále sympatizujeme

 

Škola se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě…

 

Naše zásady

V naší škole máme vědce, vynálezce, umělce, sportovce, kamarády… podporujeme totiž:

1.      Otevřenost aneb rodiče, rodinní příslušníci a domácí mazlíčci vítáni!

2.      Škola jako prostor pro objevování

3.      Vzájemný respekt a bezpečné prostředí 

4.      Spolupráci a kreativitu 

5.      Inspirativní prostředí a inovativnost

6.      Kritické myšlení a prostor pro otázky

7.      Smysluplnost výuky

8.      Individuální přístup

9.      Smysluplné využívání moderních technologií

Cizí jazyky, zdravý životní styl, vztah k přírodě a pracovní dovednosti a návyky jako přirozenou součást výuky