ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název školy:  Základní škola Vsetín, Sychrov 97, příspěvková organizace


Adresa školy: MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, Vsetín


Datová schránka: 7j2iabh

IZO: 060 990 465

IČ:  609 904 65

REDIZO: 600 149 803

Účet školní online pokladny: 2801840324/2010Kontakt:

 • kontakty do jednotlivých úseků ZDE


E-mail:

 • ředitelka školy: reditelka.plankova@zssychrov.cz
 • zástupce ŘŠ: marketa.sedlackova@zssychrov.cz
 • zástupce ŘŠ pro provozní úsek: eva.zilova@zssychrov.cz
 • ekonomka školy: ekonomsychrov@zssychrov.cz
 • kancelář: sekretariat@zssychrov.cz


Adresa internetové stránky: www.zsvsetinsychrov.cz


Právní forma: Příspěvková organizace
Název zřizovatele: Město Vsetín, Svárov 1080, 75524 Vsetín, www.mestovsetin.cz

Součásti školy jsou:

 • Základní škola IZO: 060 990 465
 • Školní družina IZO: 120 400 383
 • Školní jídelna IZO: 103 092 773


Vedoucí pracovníci:

 • Mgr. Pavlína Planková - ředitelka školy
 • Mgr. Markéta Sedláčková - 1. zástupce ŘŠ
 • Eva Žílová - zástupce ŘŠ pro provozní úsek školy
 • Magda Poláchová- ekonomka školy
 • Petra Oth - vedoucí školní jídelny
 • Věra Wandrolová - vedoucí školní družiny a školního klubu


Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

LOGO ŠKOLY (AUTOR: DAVID MOLEK)

Celkový vzhled loga: objímající se postavy (partnerství, přátelství, osobnostní a sociální výchova), květ (příroda, nově se rodící plod), spirála (trvalý růst, celoživotní vzdělávání).