základní údaje

 

Název školy

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Adresa školy Sychrov 97, 755 01, Vsetín
60990465
Bankovní spojení ČSOB Vsetín, č. ú.: 101039676/0300
Telefon
 • ředitel: 571 419 831, 733 77 66 57
 • zástupce ředitele: 571 419 794
 • ekonomka: 571 419 794, 603 874 639
 • jídelna: 571 419 792
 • družina: 571 436 058
E-mail
Adresa internetové stránky

www.zsvsetinsychrov.cz

Právní forma Příspěvková organizace
Název zřizovatele
 
 
Město Vsetín, Svárov 1080, 75524 Vsetín, www.mestovsetin.cz
Součásti školy
 • Základní škola    IZO: 060 990 465
 • Školní družina     IZO: 120 400 383
 • Školní jídelna      IZO: 103 092 773
 
IZO ředitelství 600149803
Vedoucí a hospodářští pracovníci
 • Mgr. Michal Molek– ředitel školy
 • Mgr. Martina Bierská – zástupce ŘŠ
 • Dana Hendrychová – ekonomický zástupce ŘŠ
 • Leona Fohlerová – vedoucí školní jídelny
Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
LOGO ŠKOLY (AUTOR: DAVID MOLEK)
modrá: sport, sportovní akademie
purpurová: alternativní vzdělávání
žlutá: růst, učící se škola, osobnostní a sociální výchova
zelená: příroda, environmentální vzdělávání
fialová: zdravý životní styl
 
celkový vzhled loga: objímající se postavy (partnerství, přátelství, osobnostní a sociální výchova), květ (příroda, nově se rodící plod), spirála (trvalý růst, celoživotní vzdělávání)