ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název školy Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Adresa školy MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, Vsetín
60990465
Bankovní spojení ČSOB Vsetín, č. ú.: 101039676/0300

 • V současné době školu navštěvuje 427 žáků od 6- ti do 15-ti let.

1. ročník: 3 třídy, 

2. ročník: 4 třídy, 72 žáků, průměr na třídu: 18 žáků

3. ročník: 3 třídy, 55 žáků, průměr na třídu: 18,3 žáků

4. ročník: 3 třídy, 62 žáků, průměr na třídu: 20,7 žáků

5. ročník: 2 třídy, 38 žáků, průměr na třídu: 19 žáků

6. ročník: 2 třídy, 50 žáků, průměr na třídu: 25 žáků

7. ročník: 1 třída, 29 žáků, průměr na třídu: 29 žáků

8. ročník: 1 třída, 25 žáků, průměr na třídu: 25 žáků

9. ročník: 1 třída, 26 žáků, průměr na třídu: 26 žáků


 • Ve škole pracuje 56 zaměstnanců, z toho 43 pedagogických a z toho 11 asistentů pedagoga.
 • Součástí školy je také školní družina a školní jídelna.
 • Budova školy se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě.
 • Disponujeme nadstandardními moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici máme odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou, školní jídelnu.

Telefon

 • ředitel: 571 419 831 (kancelář)
 • zástupce ředitele: 571 419 794
 • ekonomka: 571 419 794, 603 874 639
 • jídelna: 571 419 792
 • družina: 571 436 058


E-mail

 • ředitel: reditel@zssychrov.cz
 • zástupce: zastupce@zssychrov.cz
 • ekonomka: ekonom@zssychrov.cz
 • kancelář: sekretariat@zssychrov.cz


Adresa internetové stránky www.zsvsetinsychrov.cz


Právní forma Příspěvková organizace
Název zřizovatele Město Vsetín, Svárov 1080, 75524 Vsetín, www.mestovsetin.cz
Součásti školy

 • Základní škola IZO: 060 990 465
 • Školní družina IZO: 120 400 383
 • Školní jídelna IZO: 103 092 773


IZO ředitelství 600149803
Vedoucí a hospodářští pracovníci

 • Mgr. Michal Molek, MBA - ředitel školy
 • Mgr. Martina Bierská - zástupce ŘŠ
 • Dana Hendrychová - ekonomický zástupce ŘŠ
 • Petra Oth - vedoucí školní jídelny
 • Věra Wandrolová - vedoucí školní družiny a školního klubu


Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 


LOGO ŠKOLY (AUTOR: DAVID MOLEK)

celkový vzhled loga: objímající se postavy (partnerství, přátelství, osobnostní a sociální výchova), květ (příroda, nově se rodící plod), spirála (trvalý růst, celoživotní vzdělávání)