Prevence digitální propasti 2022

Účelem dotace je implementace Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace a přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.

Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost -dotace na neinvestiční výdaje ve výši 94.000 Kč.

Dotace je poskytována z prostředků státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu.

Účel dotace:

Účelem dotace je implementace Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace a přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.