VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

OPRAVA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ PAVILONU II. STUPNĚ

Zveřejněno: 29. 03. 2021

Výzva k podání nabídky k plnění veřejné zakázky malého rozsahu

DODÁVKA 40 KUSŮ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZVEŘEJNĚNO: 3.12.2020Výzva k podání nabídky k plnění veřejné zakázky malého rozsahu

DODÁVKA 40 KUSŮ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZVEŘEJNĚNO: 19.11.2020 Výzva k podání nabídky k plnění veřejné zakázky malého rozsahu

DODÁVKA VYBAVENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

ZVEŘEJNĚNO: 2. 11. 2018