FAIR TRADE ŠKOLA

            Základní škola Vsetín, Sychrov 97 se stala Fairtradovou školou 7. května 2015, titul jí předal pan Fortin Bley, pěstitel kakaa a tajemník fairtradového kakaového družstva z Pobřeží slonoviny. Deklaraci podpory fair trade podepsal tehdejší ředitel školy Mgr. Michal Molek. Škola se již několik let zapojuje do kampaní na podporu fair trade ve městě, úzce na tom spolupracuje s městem a místní organizací Líska. Na konci roku2014 k podpoře fair trade vznikla řídicí skupina tvořena vyučujícími a žáky 2. stupně, která se v průběhu let obměňuje.

           Na škole jsou dostupné fairtradové produkty, na akcích školy se využívá fairtradová káva. Škola se každoročně zapojuje do organizace Vsetínských dnů pro fair trade v rámci, kterého pořádá propagační akce, besedy, Férovou snídani a jiné.

           Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila např. v rámci kampaně Česko proti chudobě do mezinárodní akce World´s Best News – šíření dobrých zpráv. Součástí byly také informace o fair trade. V říjnu je navštívili pěstitelé kávy pan Eimar z Mexika a pan Walfred z Guatemaly. Děti o tom informovaly rodiče a řídicí skupina tak využila účasti k osvětě o fair trade. Bohatý na akce byl tradiční vsetínský týden pro fairtrade, který byl zahájen Férovou snídaní, pokračoval fairtradovým piknikem na hvězdárně, fairtradovou kavárnou v zámku Vsetín a kompletní osvětou o fair trade.

           Ve školním roce 2016/17 se škola zapojila do kampaní Obuj se do toho, Za férové banány (včetněpropagačního banánového stromu), do kampaně Klik pro klima atd. Pořádala akce Férová kavárna a výstava Na Zemi skutečně na zemi, v zámku Vsetín v rámci Vsetínských květnových dnů pro Fair trade – propagacemyšlenek fair trade ochutnávka kávy, vše zpracovali žáci sami.

           Ve školním roce 2018/2019 se řídicí skupina zúčastnila Národní fairtradové konference v Brně, zapojila sedo kampaně Vsetín proti chudobě – "Příběh pod podrážkou". Na školních akcích se prodávala fairtradová káva, na CestFestu Vsetín měla stánek s aktivitami a informacemi pro širší veřejnost. Následovala Férovásnídaně, Fairtradový týden s výstavou Naše boty a prodejem direct trade výrobků (ve spolupráci s centrem Narovinu). Proběhl také Fairtradový den pro žáky 2. stupně ZŠ Vsetín, Sychrov – žákovské vyučování, představení roční kampaně a Fairtrade s aktivitami pro spolužáky. Po covidové odmlce se v září 2021 obnovila řídící skupinka pro fair trade složena ze šesti žáků 2. stupně ZŠ. Žáci navštívili spoustu inspirativních akcí jako například Den pro fair trade nebo Vsetínské školy za lepší svět. Získané informace žáci plně využili během Vsetínských dnů pro fair trade kde zorganizovali fairtradový týden přímo ve škole. S přichystaným programem na téma kakao se věnovali všem třídám od nejmladších až po ty nejstarší. Celý tento týden byl zakončen spolupráci na Férové snídani, která proběhla na Dolním náměstí.

           Začátek školního roku 2022/2023 byl velmi akční. Žáci fairtradové skupinky v krátké době absolvovali několik velmi zajímavých akcí. Podzimní akci Výstava na stromech, poté se žáci vydali do hlavního města na Národní fairtradovou konferenci, kde se seznámili s pěstitelem kávy Bladimirem Pacheco, který později navštívil i Vsetín. Na toto setkáni si mohli žáci vzít své spolužáky a poslechnout si poutavé vyprávění o pěstování kávy ve férových podmínkách. Dále se žáci zúčastnili také akce Vsetínské školy pro lepší svět. Konec roku 2022 fairtradová skupinka zakončila Vánočním jarmarkem, kde hostům připravovala fairtradovou kávu. 

           Rok 2023 žáci taktéž začali kávou, a to přípravou kávy na slavnostním otevírání nové školní kuchyně. Do budoucna žáci opět plánují přípravu besed pro spolužáky v rámci jarní akce Vsetínské dny pro fair trade, za velké pomoci a spolupráce s organizací Líska.

FAIRTRADE 2021/2022

FAIRTRADE 2022/2023