VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ

Děkuji všem bláznům, podivínům, rebelům, potížistům, kulatým kolíkům v hranatých otvorech. Všem těm, co vidí svět jinak, nemají rádi pravidla a nechtějí respektovat status quo. Můžeš je citovat, nesouhlasit s nimi, opěvovat je, či pomlouvat. Ale to jediné, co nemůžeš, je ignorovat je. Protože oni mění věci. To oni posouvají lidskou rasu vpřed. A přestože je někteří vidí jako blázny, my vidíme jejich genialitu. Protože jen lidé dost šílení na to, aby chtěli změnit svět, ho také změní...

Steve Jobs

Jsme podpořená škola nadačního fondu Qiido – patrona nadaných dětí.

Mapa partnerských a podporovaných škol 

Zlínský kraj - ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Kdo je MIND?

Pohled do výuky...

...od školního roku 2019/2020 uskutečňujeme vzdělávání skupiny MiNDů (mimořádně intelektově nadaných žáků) formou obohacujících hodin v rámci dopoledního vyučování, a to v nejmoderněji vybavených učebnách pod vedením vyškoleného odborníka.

Vývoj naší spolupráce s Qiidem

duben 2018        oslovení Nadačního fondu Qiido ředitelem školy se zájmem o spolupráci

květen 2018       schůzka ve škole

září 2018             pozorování, depistáže ve škole,

                            schůzka s rodiči vytipovaných žáků, diagnostika vytipovaných žáků

listopad 2019     započetí vzdělávání MiND (obohacující hodiny)

září 2021             spolupráce na bázi podpořené školy,

                             pokračování vzdělávání MiND žáků 4. - 9. ročníků,

                             pozorování a depistáže žáků 1. - 3. ročníků ve škole 

září 2022            spolupráce na bázi podpořené školy,

                             pokračování vzdělávání MiND žáků

                             pozorování a depistáže žáků 1. - 3. ročníků ve škole, spolupráce PPP

září 2023            spolupráce na bázi podpořené školy,

                             pokračování vzdělávání MiND žáků 

                             pozorování a depistáže žáků 1. - 3. ročníků ve škole, spolupráce PPP

                             větší zapojení do olympiád, soutěží

                          

                   


Děkujeme firmě Climax za finanční podporu!