VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ

Děkuji všem bláznům, podivínům, rebelům, potížistům, kulatým kolíkům v hranatých otvorech. Všem těm, co vidí svět jinak, nemají rádi pravidla a nechtějí respektovat status quo. Můžeš je citovat, nesouhlasit s nimi, opěvovat je, či pomlouvat. Ale to jediné, co nemůžeš, je ignorovat je. Protože oni mění věci. To oni posouvají lidskou rasu vpřed. A přestože je někteří vidí jako blázny, my vidíme jejich genialitu. Protože jen lidé dost šílení na to, aby chtěli změnit svět, ho také změní...

Steve Jobs

Jsme partnerská a spolupracující škola  s Nadačním fondem Qiido - patronem nadaných žáků.  

Mapa partnerských škol

Zlínský kraj - ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Kdo je MIND?

Pohled do výuky...

...od školního roku 2019/2020 uskutečňujeme vzdělávání skupiny MiNDů (mimořádně intelektově nadaných žáků) formou obohacujících hodin v rámci dopoledního vyučování, a to v nejmoderněji vybavených učebnách pod vedením vyškoleného odborníka.

Vývoj naší spolupráce s Qiidem

duben 2018        oslovení Nadačního fondu Qiido ředitelem školy se zájmem o spolupráci

květen 2018       schůzka ve škole

září 2018             pozorování, depistáže ve škole

                            schůzka s rodiči vytipovaných žáků

                            diagnostiky vytipovaných žáků

listopad 2019      započetí vzdělávání MiND v ZŠ Vsetín, Sychrov 97 (obohacující hodiny)                     


Děkujeme firmě Climax za finanční podporu!