VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ

Děkuji všem bláznům, podivínům, rebelům, potížistům, kulatým kolíkům v hranatých otvorech. Všem těm, co vidí svět jinak, nemají rádi pravidla a nechtějí respektovat status quo. Můžeš je citovat, nesouhlasit s nimi, opěvovat je, či pomlouvat. Ale to jediné, co nemůžeš, je ignorovat je. Protože oni mění věci. To oni posouvají lidskou rasu vpřed. A přestože je někteří vidí jako blázny, my vidíme jejich genialitu. Protože jen lidé dost šílení na to, aby chtěli změnit svět, ho také změní...

Steve Jobs

Jsme podporovaná škola nadačního fondu Qiido – patrona nadaných dětí.

Mapa partnerských a podporovaných škol 

Zlínský kraj - ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Kdo je MIND?

Pohled do výuky...

...od školního roku 2019/2020 uskutečňujeme vzdělávání skupiny MiNDů (mimořádně intelektově nadaných žáků) formou obohacujících hodin v rámci dopoledního vyučování, a to v nejmoderněji vybavených učebnách pod vedením vyškoleného odborníka.

Vývoj naší spolupráce s Qiidem

duben 2018        oslovení Nadačního fondu Qiido ředitelem školy se zájmem o spolupráci

květen 2018       schůzka ve škole

září 2018             pozorování, depistáže ve škole

                            schůzka s rodiči vytipovaných žáků

                            diagnostiky vytipovaných žáků

listopad 2019      započetí vzdělávání MiND v ZŠ Vsetín, Sychrov 97 (obohacující hodiny)                     


Děkujeme firmě Climax za finanční podporu!