KONTAKTUJTE NÁS

Kontakty do jednotlivých úseků školy

Mgr. Markéta Sedláčková

1. zástupce ředitele školy, ZŘŠ pro 1. stupeň

telefon: +420 736 509 752 marketa.sedlackova@zssychrov.cz

Mgr. Jiří Švehlík

zástupce ředitele školy pro 2. stupeň  telefon: 420 736 509 752                  

e-mail: jiri.svehlik@zssychrov.cz

Eva Žílová

zástupce ředitele pro provozní úsek

telefon:  +420 603 874 639

e-mail: eva.zilova@zssychrov.cz

Ivana Molková

Asistentka ředitelky školy

telefon: +420 603 874 639

e-mail: sekretariat@zssychrov.cz