KONTAKTUJTE NÁS

Kontakty do jednotlivých úseků školy

Mgr. Martina Bierská

zástupkyně ředitele školy

Bc. Iveta Šerá

kancelář, administrativní pracovnice

Mgr. Jana Mikulíková

výchovný poradce

  1. výchovného poradenství
  2. integrace žáků s SVP
  3. spolupráce s ped.-psych. poradnou
  4. individuálních vzdělávacích plánů, atd. ...

I. stupeň kabinet "alternativa"

mobil: 736 509 752

třídy 1.A Zgarbová, 1.B Zajíčková, 2.A Orságová Veronika, 3.A Orságová Marie (as.ped. Cuhová, Tomšová)

I. stupeň kabinet 

mobil: 736 509 753 

třídy 1.C Rýzová, 1.D Bátlová (as.ped. Kancnerová), 2.C Sochorová, 4.C Lucbauer

I. stupeň kabinet

mobil: 736 509 754 

třídy 4.A Pivodová, 3.B Marková, 3.C Hromadová