KONTAKTUJTE NÁS

Kontakty do jednotlivých úseků školy

Mgr. Martina Bierská

zástupkyně ředitele školy

Eva Žílová, Ivana Molková

kancelář, administrativní pracovnice

Mgr. Jana Mikulíková

výchovný poradce

  1. výchovného poradenství
  2. integrace žáků s SVP
  3. spolupráce s ped.-psych. poradnou
  4. individuálních vzdělávacích plánů, atd. ...

I. stupeň kabinet "alternativa"

mobil: 736 509 752

třídy 1.A Zgarbová, 1.B Zajíčková, 2.A Orságová Veronika, 3.A Orságová Marie (as.ped. Cuhová, Tomšová)

I. stupeň kabinet 

mobil: 736 509 753 

třídy 1.C Rýzová, 1.D Bátlová (as.ped. Kancnerová), 2.C Sochorová, 4.C Lucbauer

I. stupeň kabinet

mobil: 736 509 754 

třídy 4.A Tichý, 3.B Marková, 3.C Hromadová