Školní rok 2022/2023

Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, moc blahopřejeme. 


Pokos - krajské kolo

žáci 8.A třídy                                     2. místo 

Mini turnaj v házené 

4. a 5. třídy                                        2. místo 

Finanční gramotnost - okresní kolo

Michaela Molková                  9.A     4. místo

Silvie Cmolová                        9.A     4. místo

Jakub Václavík                       9.A     4. místo

Pythagoriáda - okresní kolo

Juliusz Ceglinski                    9.B       17. - 18. místo

Fotbalový McDonald´´  s cup 

1. - 3. třída                                           1. místo okreskového kola, Vsetín

4. - 5. třída                                          3. místo krajské kolo, Zlín

O pohár Rozhlasu atletické závody

Mladší žáci                                         4. místo
Mladší žákyně                                   5. místo
Starší žáci                                          5. místo
Starší žákyně                                    4. místo

Pěvecká soutěž Superstar

Jana Chytilová                     5.A      1. místo školní i okresní kolo
Giulia Terziari                       8.A      1. místo školní kolo, 2. místo okresní kolo

Matematický klokan - kategorie CVRČEK

Matouš Chytil                       2.A      17. místo v celorepublikovém kole

Mezinárodní atletické závody Polsko

Zástupci města Vsetín                    3. místo