JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Aktuální informace


V pátek 3.2.2023 o pololetních prázdninách bude škola včetně sekretariátu UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.

 

  Výjezdový lyžařský / SNB kurz pro                             1.stupeň                      


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023Co se děje ve škole...

V pátek 27.1. proběhlo v tělocvičně další kocourkovké klání, kde mezi sebou opět soutěžily klany Zazimujtopolovi, Osejtopolovi, Zrejtopolovi, Vyorejtopolovi, Skliďtopolovi, Sněztopolovi. Atmosféra vždy SUPER!!!

V termínu od 15.1. - 20.1. 2023 proběhl úspěšně lyžařský a snowboardový kurz na Dolní Moravě v penzionu na Rozcestí. Kurzu se účastnilo celkově 26 žáků. Více fotek v sekci "Kurzy"

Základním hlediskem a cílem preventivního programu naší školy je výchova ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji zejména sociálních a komunikačních dovedností. Pro posílení dobrých vztahů v jednotlivých třídních kolektivech i napříč školou se během prvního pololetí uskutečnilo několik besed na 1. i 2. stupni. Besedy pro nás připravila Městská...

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", genetická metoda čtení, otevřené a projektové vyučování, prvky Montessori...). Žáci 1. - 3. jsou hodnoceni slovně. Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub. A na naší škole neuslyšíte zvonění :-).

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Certifikáty

Jsme členy

Zřizovatel školy