JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...
Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Lyžařský kurz pro 1. - 3. ročník

Upozornění na vyhlášení volných dnů pro žáky  (ředitelské volno)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky 16/2005 Sb. vyhlašuji volné dny pro žáky z organizačně provozních důvodů na tyto dny:

  • čtvrtek 31. 10. 2019
  • pátek 1. 11. 2019

Mgr. Michal Molek, MBA

ředitel školy

Nástěnka

a důležitá upozornění

O víkendu proběhlo semifinálové kolo MIA DANCE FESTIVALU, kterého se zúčastnily také hned tři seskupení z naší školy a vedly si úžasně!! Minibroučci, kteří nadchli diváky i porotce, obsadili ve své kategorii 1. místo, Broučci 2. místo a debutující Pusiny s choreografií "Psycho" taktéž 2. místo!! Všichni tak postupují do republikového finále, které...

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Již od 6. ročníku pak žáci mají možnost výběru z mnoha volitelných předmětů a mají tak možnost upřednostnit a rozvíjet své talenty a zájmy v předmětech jako Věda je zábava, Sport a fitness, Počítačová grafika a multimédia, Konverzace v anglickém jazyce apod. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami. Na 1. stupni nabízíme vzdělávání ve třídách s převažujícími tradičními metodami, ale i v tzv. alternativních třídách, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", otevřené vyučování, Montessori, angličtina Helen Doron,..). Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub.

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 571 419 794, 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Certifikáty

Jsme členy

Zřizovatel školy