JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Aktuální informace


 

  Výjezdový lyžařský / SNB kurz pro                             1.stupeň                      

Přihlášení přes aplikaci  BAKALÁŘI - ANKETA.


V našem KNIŽNÍM KLUBU naleznete nové listopadové vydání s nabídkou Knihy měsíce , dovolené snů .......
     PŘEHLED KROUŽKŮ PRO               ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

                         Informace pro přihlašování na kroužky najdete v Bakalářích !!


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023Co se děje ve škole...

V pondělí 5.12. dorazil Mikuláš se svojí družinou i do školní družiny. Nejen děti musely zazpívat či přednést nějakou básničku, aby si zasloužily nadílku, ale u Svišťů musel čert klikovat, protože prohrál karetní souboj.

Třídy 5.A a 5.B společně navštívili BETLÉM v Horním Lidči. Doba adventu pro nás tak začala ukázkou zručnosti 15-ti českých a slovenských řezbářů, kteří vytvořili krásný pohyblivý betlém, ve kterém jsme nacházeli známé stavby- Pustevny, Velehrad, Vsetínský zámek a mnoho jiných.

Adventní čas jsme si ve čtvrtek 1. 12. 2022 odpoledne zpříjemnili vánočními dílnami, při kterých děti s rodiči vytvořili výrobky na prodejní jarmark. Během společného tvoření jsme nazdobili krásné věnce, vytvořili stromečky z šišek a dekorace z hoblin. Užili jsme si pohodovou atmosféru blížících se Vánoc.

AKTUALITY

a důležitá upozornění

V pondělí 5.12. dorazil Mikuláš se svojí družinou i do školní družiny. Nejen děti musely zazpívat či přednést nějakou básničku, aby si zasloužily nadílku, ale u Svišťů musel čert klikovat, protože prohrál karetní souboj.

Třídy 5.A a 5.B společně navštívili BETLÉM v Horním Lidči. Doba adventu pro nás tak začala ukázkou zručnosti 15-ti českých a slovenských řezbářů, kteří vytvořili krásný pohyblivý betlém, ve kterém jsme nacházeli známé stavby- Pustevny, Velehrad, Vsetínský zámek a mnoho jiných.

Adventní čas jsme si ve čtvrtek 1. 12. 2022 odpoledne zpříjemnili vánočními dílnami, při kterých děti s rodiči vytvořili výrobky na prodejní jarmark. Během společného tvoření jsme nazdobili krásné věnce, vytvořili stromečky z šišek a dekorace z hoblin. Užili jsme si pohodovou atmosféru blížících se Vánoc.

V pátek 2. 12. 2022 čekalo naše druháčky velké překvapení. Před plaveckým výcvikem je navštívil Mikuláš, čert a anděl, kteří projížděli na koňském povozu centrem Vsetína. Děti zazpívaly vánoční koledu a za odměnu dostaly sladkosti.

Dne 24. 11. 2022 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili turnaje v miniházené ve Sportovní hale Lapač. Žáci prověřili své sportovní schopnosti. Velké poděkování patří trenérovi Lubomíru Libovi, který spolupracuje s naši základní školou.

Dne 11. 11. 2022 se konal na naší škole Svatomartinský turnaj ve vybíjené. Turnaje se zúčastnili žáci 4. - 5. tříd.

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", genetická metoda čtení, otevřené a projektové vyučování, prvky Montessori...). Žáci 1. - 3. jsou hodnoceni slovně. Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub. A na naší škole neuslyšíte zvonění :-).

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Certifikáty

Jsme členy

Zřizovatel školy