JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...
Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Aktuální informace

Prosíme případné návštěvníky školy a rodiče přicházející např. na rodičovské schůzky, aby při příchodu a následném pobytu ve škole používali roušku, či jinou ochranu dýchacích cest!
Děkujeme!

Školní online pokladna

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

naše škola nově zavádí využívání Školní online pokladny:   ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA /ŠOP/ slouží k TRANSPARENTNÍ evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy  

AKTUALITY

a důležitá upozornění

Po dohodě vedení školy s třídní učitelkou, žáky 9.A a vyučujícími matematiky a českého jazyka bude organizace výuky žáků 9. ročníku od 11. května 2020 probíhat následovně:

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Již od 6. ročníku pak žáci mají možnost výběru z mnoha volitelných předmětů a mají tak možnost upřednostnit a rozvíjet své talenty a zájmy v předmětech jako Věda je zábava, Sport a fitness, Počítačová grafika a multimédia, Konverzace v anglickém jazyce apod. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami. Na 1. stupni nabízíme vzdělávání ve třídách s převažujícími tradičními metodami, ale i v tzv. alternativních třídách, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", otevřené vyučování, Montessori, angličtina Helen Doron,..). Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub.

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 571 419 794, 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Zřizovatel školy