JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...
Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Organizace zápisu do 1. třídy

Péče o děti rodičů IZS

Rodiče dětí, kteří pracují ve zdravotnictví, u záchranné služby, u policie, či hasičů, zaměstnanci lékáren a nově také zaměstnanci organizací, kterým byla udělena registrace k poskytování sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb.) a zaměstnance prodejen s potravinami mohou využít hlídání na ZŠ Sychrov. Od 19.3.2020 až do odvolání jsme na základě pověření hejtmanem připraveni postarat se o děti ve věku od tří do deseti let. Provoz sychrovské školy je pro děti rodičů IZS zajištěn denně od 6 do 16 hodin, a to včetně oběda. Vstup bočním vchodem do ŠD (ze sportovního areálu).

Z organizačních důvodů (zajištění personálu, stravování a provozu školy) je nutno:

  • se k této docházce vždy na každý den ZÁVAZNĚ nahlásit prostřednictvím formuláře níže!
  • přihlásit se je potřeba vždy minimálně jeden pracovní den předem, a to do 10:00!
  • děti musí mít roušky!
  • stáhnout, vyplnit a dodat potvrzení o zaměstnání (viz. níže) pro vzdělávací zařízení v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a s určením naší organizace jako pověřeného vzdělávacího zařízení pro určené zaměstnance 

Další informace na tel. čísle 733 776 657 (Michal Molek, ředitel školy) 

Formulář pro přihlášení dítěte:

AKTUÁLNĚ 

na základě rozhodnutí vlády ČR dochází v souvislosti s vývojem epidemiologické situace s platností od 11. 3. 2020 k přerušení výuky na základních školách a to do odvolání. Zároveň je přerušen provoz školní družiny a školního klubu.

Nástěnka

a důležitá upozornění

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Již od 6. ročníku pak žáci mají možnost výběru z mnoha volitelných předmětů a mají tak možnost upřednostnit a rozvíjet své talenty a zájmy v předmětech jako Věda je zábava, Sport a fitness, Počítačová grafika a multimédia, Konverzace v anglickém jazyce apod. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami. Na 1. stupni nabízíme vzdělávání ve třídách s převažujícími tradičními metodami, ale i v tzv. alternativních třídách, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", otevřené vyučování, Montessori, angličtina Helen Doron,..). Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub.

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 571 419 794, 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Zřizovatel školy