JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Provoz školy o prázdninách

4. - 8. července 2022 = škola  UZAVŘENA

11. - 15. července 2022 = sekretariát školy 9.00 - 12.00 hodin

18. července - 23. srpna 2022 = škola UZAVŘENA

 24. - 31. srpna 2022 = sekretariát školy 9.00 - 15.00 hodin
Aktuální informace

Oznámení o "zvláštním zápisu" do prvního ročníku základního vzdělávání
ve školním roce 2022/2023 - UKRAJINA

Повідомлення про «спеціальний набір» на перший курс базової освіти
у 2022/2023 навчальному році - УКРАЇНA


Co se děje ve škole...

Třídy 1.A a 4.A navštívily nadzemní Stezku Valaška, která je opatřena přírodovědnými edukativními tabulemi a nabízí okouzlující výhledy do okolí. Žáci zkusili úroveň své odvahy na 150 metrech dlouhém himalájském chodníčku. Vyřádili se na trampolínách a pobavili se u zrcadel, které deformovaly části jejich těl. Adrenalinovým zážitkem byla...

AKTUALITY

a důležitá upozornění

Třídy 1.A a 4.A navštívily nadzemní Stezku Valaška, která je opatřena přírodovědnými edukativními tabulemi a nabízí okouzlující výhledy do okolí. Žáci zkusili úroveň své odvahy na 150 metrech dlouhém himalájském chodníčku. Vyřádili se na trampolínách a pobavili se u zrcadel, které deformovaly části jejich těl. Adrenalinovým zážitkem byla...

Naše třída si prověřila svá přátelství, pevnou vůli a odvahu na adapťáčku v Březinách. Pobyt, na téma Harry Potter, což je naše celoroční hra, jsme si všichni ve zdraví užili.

Krásný týden plný cirkusové atmosféry si na začátku června užili žáci a pedagogové z téměř celého 1. stupně naší základní školy. ,,Netradiční cirkusový workshop" byl překvapením ke ,,Dni dětí", kdy si žáci vyzkoušeli žonglování s míčky, tanec se stuhou, rope skipping, točení s obručemi, párovou akrobacii a mnoho dalších zajímavých aktivit. Na závěr...

V pondělí 6. 6. 2022 čekala prvňáčky významná událost. V dětské knihovně na Dolním náměstí proběhlo "Pasování na rytíře čtenářského řádu". Žáci nejdříve prokázali, jak umí výborně poznávat písmenka a dovedou hezky číst. Poté mohla celá třída složit slavnostní slib, že se vždy budou snažit s knihami zacházet pěkně, s úctou a kniha bude jejich dobrým...

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", genetická metoda čtení, otevřené a projektové vyučování, prvky Montessori...). Žáci 1. - 3. jsou hodnoceni slovně. Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub. A na naší škole neuslyšíte zvonění :-).

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Certifikáty

Jsme členy

Zřizovatel školy