JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Aktuální informace


Co se děje ve škole...

V sobotu 14. května se uskutečnila na Dolním náměstí Férová snídaně na podporu pěstitelů kávy, kakaa nebo například banánů.

U nás v družině se pořád něco děje!! V průběhu měsíce březen ve všech odděleních školních družin probíhala soutěž v karetní hře Dobble a výtvarné zpracování na téma " ZDRAVÝ SVĚT" . Finále v Dobble mezi ročníky a odděleními bylo velmi napínavé a emotivní. Výtvarnou soutěž nám vyhodnotila paní ředitelka, která také předala ceny všem vítězům v obou...

ŠD Svišti se pustila do pokračování soutěže kuchtíků MASTERCHEF 2.Tři týmy měly za úkol na volné téma upéct, uvařit ....meníčko, které by zachutnalo chuti ale i vzhledem "náročné" 3členné porotě. Během vaření plnily záludné úkoly. V kuchyňce bylo plno nádherné vůně, nervů, napětí, ale hlavně zábavy a týmové spolupráce.

Ve školní družině Svišti se hrálo mezi týmy vědomostní pexeso ze zvířecí říše.Tři zástupci každého týmu bojovali nejdříve v hlavní soutěži a ti, kteří neuspěli, dostali šanci v soutěži útěchy. Byly to dny plné pozornosti, soustředění, trpělivosti, rychlosti a hry fair play. Finále mezi Tomášem Fojtů a Šimonem Severou se hrálo za "bojových" podmínek...

AKTUALITY

a důležitá upozornění

V sobotu 14. května se uskutečnila na Dolním náměstí Férová snídaně na podporu pěstitelů kávy, kakaa nebo například banánů.

U nás v družině se pořád něco děje!! V průběhu měsíce březen ve všech odděleních školních družin probíhala soutěž v karetní hře Dobble a výtvarné zpracování na téma " ZDRAVÝ SVĚT" . Finále v Dobble mezi ročníky a odděleními bylo velmi napínavé a emotivní. Výtvarnou soutěž nám vyhodnotila paní ředitelka, která také předala ceny všem vítězům v obou...

ŠD Svišti se pustila do pokračování soutěže kuchtíků MASTERCHEF 2.Tři týmy měly za úkol na volné téma upéct, uvařit ....meníčko, které by zachutnalo chuti ale i vzhledem "náročné" 3členné porotě. Během vaření plnily záludné úkoly. V kuchyňce bylo plno nádherné vůně, nervů, napětí, ale hlavně zábavy a týmové spolupráce.

Ve školní družině Svišti se hrálo mezi týmy vědomostní pexeso ze zvířecí říše.Tři zástupci každého týmu bojovali nejdříve v hlavní soutěži a ti, kteří neuspěli, dostali šanci v soutěži útěchy. Byly to dny plné pozornosti, soustředění, trpělivosti, rychlosti a hry fair play. Finále mezi Tomášem Fojtů a Šimonem Severou se hrálo za "bojových" podmínek...

Vybraní žáci sedmých tříd porovnal své síly v oblastním kole branně - výchovné soutěže O pohár ředitele krajského vojenského velitelství Zlín. Skvěle si vedli napříč všemi disciplínami od silových cvičení, hodu granátu, překážkové dráhy, střelby ze vzduchovky až po vědomostní test a poskytování první pomoci. Nasazení bylo vysoké, první místo...

V úterý 26. dubna 2022 nás navštívily tři třídy z MŠ Sychrov. Čtyřicet dětí se přišlo podívat na své starší kamarády a seznámit se s prostředím 1. třídy. Bylo radostné vidět spolupráci prvňáčků s dětmi ze školky při vybarvování obrázků podle přečteného textu, luštění písmenkových rébusů a hraní her. Žáci rádi převzali role těch, kteří mohou...

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", genetická metoda čtení, otevřené a projektové vyučování, prvky Montessori...). Žáci 1. - 3. jsou hodnoceni slovně. Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub. A na naší škole neuslyšíte zvonění :-).

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Zřizovatel školy