JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

    ....všichni jste srdečně zváni na....  

SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ


SEZNAM  PŘIJATÝCH DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

školní rok 2023/2024


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023Co se děje ve škole...

V pátek 26. 5. 2023 se konal závěrečný ples 9. B třídy Základní školy Vsetín, Sychrov.

Ve středu 24.5. jsme pro naše předškoláky připravili sportovní zábavné dopoledne. Děti čakalo spoustu zábavných aktivit, kde si mohly společně porovnat síly, vyzkoušet různé dovednosti s míčem, s florbalkou, se švihadlem a zatancovat si s Beruškou.

V úterý 16.5. v Malém sále DK proběhlo okresní kolo SUPERSTAR. Z naší školy do okresního kola postoupily dvě dívky a obě skončily na stupni vítězů!! První stupeň reprezentovala Jana Chytilová z 5.A, která se v okresním kole umístila na 1.místě a z druhého stupně GiuliaTerziari z 8.A, která obsadila krásné 2.místo!! Dívkám moc gratulujeme a děkujeme...

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", genetická metoda čtení, otevřené a projektové vyučování, prvky Montessori...). Žáci 1. - 3. jsou hodnoceni slovně. Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub. A na naší škole neuslyšíte zvonění :-).

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Certifikáty

Jsme členy

Zřizovatel školy