JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ


Žáci se zapojili do 13. ročníku Krabice od bot, kdy jsme společně obdarovali 7 dětí v dětském domově. 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024Letos jsme se rozhodli připojit ke sběru plastu a papíru i sběr baterií v rámci projektu Recyklohraní. 

Sběrnou nádobu naleznete u pana školníka. 


Co se děje ve škole...

Tak jako každý rok u nás v družině nesměl chybět v čase masopustu pořádný karneval. Užili jsme si velkou přehlídku krásných masek, tanec, spoustu her a zábavy.

V týdnu od 5.2. - 9.2. naši malí lyžaři a snowboarďáci absolvovali lyžařský kurz ve SKI areálu Bílá pod vedením instruktorů z lyžařské školy SUNSKI. Počasí jim sice moc nepřálo, ale všichni zúčastnění byli po celý týden plni elánu, energie, radosti, nadšení,.... Na konci týdne své nové dovednosti ukázali při závodech před zraky svých rodičů a...

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, příspěvková organizace

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", genetická metoda čtení, otevřené a projektové vyučování, prvky Montessori...). Žáci 1. - 3. jsou hodnoceni slovně. Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub. A na naší škole neuslyšíte zvonění :-).

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Certifikáty

Jsme členy

Zřizovatel školy