JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍMatematický klokan 2004

2.místo - Gabina Mikulíková

3.místo -  Antony Kapoun

4.místo - Antonín MolekNáš knižní klub nabízí další číslo 

- s  Knihou měsíce: Loki: zlý bůh se snaží polepšit

- s tématem: Školy ve světě č.3 Německo

- s Inspirací na cesty č 9: Nice


Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2024/2025


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

PRO MALÉ ŠKOLÁKY I JEJICH RODIČE PŘIPRAVILO MĚSTO VSETÍN NOVINKU. Vsetínské základky během letošních letních prázdnin obživnou neobvyklou aktivitou. Žáci vsetínských škol si ve školách během prázdnin užijí pestrou zábavu pod odborným dohledem.

Letos poprvé nabídnou tři základní školy ve Vsetíně – Luh, Rokytnice a Ohrada – žákům prvního stupně prázdninový provoz, který zajistí školní družiny.

Prázdninová družina je určena pro žáky 1., 2. a 3. ročníků VŠECH vsetínských základních škol, kteří jsou již v tomto školním roce 2023/2024 zapsáni do školní družiny.

Přihlašovat své děti můžete od pondělí 4. března do úterý 30. dubna prostřednictvím níže uvedených odkazů:

Prázdninová družina ZŠ Ohrada I  19.08.2024- 23.08.2024

Prázdninová družina ZŠ Ohrada II 26.08.2024- 30.08.2024

 Prázdninová družina ZŠ Rokytnice  12.08.2024- 16.08.2024

Prázdninová družina ZŠ Luh I  01.07.2024 - 04.07.2024 


Prázdninová družina ZŠ Luh II  08.07.2024 - 12.07.2024

Podrobnosti naleznete na webu města https://bit.ly/49uktE

Zřizovatel město Vsetín po dohodě s řediteli základních škol tak chce vyjít vstříc rodičům, kteří mnohdy hledají prázdninové hlídání a zároveň smysluplné a zábavné naplnění volného času jejich dětí. V době prázdninové družiny bude v provozu i školní jídelna, která zajistí malým účastníkům obědy.

Přihlásit lze školáka pouze na celý pracovní týden, cena činí 850 Kč/dítě /týden.

Přihlásit dítě bude možné od pondělí 4. března do úterý 30. dubna prostřednictvím formuláře na webu ALCEDA


Žáci se zapojili do 13. ročníku Krabice od bot, kdy jsme společně obdarovali 7 dětí v dětském domově. 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024Letos jsme se rozhodli připojit ke sběru plastu a papíru i sběr baterií v rámci projektu Recyklohraní. 

Sběrnou nádobu naleznete u pana školníka. 


Co se děje ve škole...

Ve dnech 11. a 12.6. proběhl vodácký kurz na řece Moravě. Kurzu se zúčastnilo 13 žáků, sjížděl se úsek z Postřelmova na Nové Mlýny.

Dne 5.- 6. června 2024 jela 8.A. na školní výlet na Kohútku. Žáci měli po celou dobu pobytu zajištěný pestrý program. Všem se na výletě líbilo a moc si ho užili.

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, příspěvková organizace

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", genetická metoda čtení, otevřené a projektové vyučování, prvky Montessori...). Žáci 1. - 3. jsou hodnoceni slovně. Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub. A na naší škole neuslyšíte zvonění :-).

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Certifikáty

Jsme členy

Zřizovatel školy