JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Co se děje ve škole...

V adventním období se žáci věnovali tvořivé činnosti s přírodním materiálem. Pracovali s dřevěnými polotovary, které sami osmirkovali a zhotovili vánoční dárečky pro své rodiče.

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Města Vsetín - TRENÉŘI DO ŠKOL. Kvalifikovaný trenér se od října pravidelně setkává v hodinách tělesné výchovy s žáky prvních až pátých tříd.

Během prvních dvou měsíců strávených ve škole jsme zažili spoustu akcí. Zúčastnili jsme se vzdělávacího programu BESIP s Městskou Policií Vsetín, dne otevřených dveří na Zimním stadionu Na Lapači a vyučovací hodiny tělesné výchovy navštívil pan trenér. Adapťák jsme si náramně užili a lépe se poznali. Žáci si vzájemně pomáhali při plnění...

AKTUALITY

a důležitá upozornění

V adventním období se žáci věnovali tvořivé činnosti s přírodním materiálem. Pracovali s dřevěnými polotovary, které sami osmirkovali a zhotovili vánoční dárečky pro své rodiče.

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Města Vsetín - TRENÉŘI DO ŠKOL. Kvalifikovaný trenér se od října pravidelně setkává v hodinách tělesné výchovy s žáky prvních až pátých tříd.

Během prvních dvou měsíců strávených ve škole jsme zažili spoustu akcí. Zúčastnili jsme se vzdělávacího programu BESIP s Městskou Policií Vsetín, dne otevřených dveří na Zimním stadionu Na Lapači a vyučovací hodiny tělesné výchovy navštívil pan trenér. Adapťák jsme si náramně užili a lépe se poznali. Žáci si vzájemně pomáhali při plnění...

Dne 1. 12. 2021 se konala na naší škole ZŠ Sychrov Vsetín "BURZA STŘEDNÍCH ŠLOL". Žáci i rodiče si mohli prohlédnout prezentace 10 zástupců středních škol z nedalekého okolí a informovat se o možnostech studia rozmanitých studijních oborů i o jiných aktivitách, které jednotlivé školy nabízejí.
Školy, které přijala pozvání byly: Masarykovo gymnázium,...

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", genetická metoda čtení, otevřené a projektové vyučování, prvky Montessori...). Žáci 1. - 3. jsou hodnoceni slovně. Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub. A na naší škole neuslyšíte zvonění :-).

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Zřizovatel školy