JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...
Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Aktuální informace


Od 14. 10. 2020 je Základní škola Vsetín, Sychrov 97 určena k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:

 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Kontaktní osoba: Věra Wandrolová, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK, mobil: 734 393 222

 • děti ve věku 3 - 10 let
 • kapacita 45 dětí
 • provozní doba: 6:00 - 16:00
 • vstup bočním vchodem ze sportovního areálu
 • děti mají nárok na oběd zdarma
 • je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele! Ke stažení níže!
 • děti přihlašujte výhradně prostřednictvím formuláře níže, a to vždy nejpozději do 12:00 předchozího dne!
 • děti musí mít roušku!

Formulář pro přihlášení dítěte k péči:

 • přihlašujte na každý den zvlášť. Pokud přihlašujete více dětí, vyplňte formulář také pro každé zvlášť

AKTUALITY

a důležitá upozornění

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Již od 6. ročníku pak žáci mají možnost výběru z mnoha volitelných předmětů a mají tak možnost upřednostnit a rozvíjet své talenty a zájmy v předmětech jako Věda je zábava, Sport a fitness, Počítačová grafika a multimédia, Konverzace v anglickém jazyce apod. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami. Na 1. stupni nabízíme vzdělávání ve třídách s převažujícími tradičními metodami, ale i v tzv. alternativních třídách, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", otevřené vyučování, Montessori, angličtina Helen Doron,..). Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub.

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 571 419 794, 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Zřizovatel školy