JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Aktuální informace

Informace mimořádného opatření ze dne 22. 11. 2021, používání sportovišť (pronájem tělocvičen)

Vážení rodiče, proběhla nutná aktualizace školního systému Bakaláři. Pokud používáte aplikaci Bakaláři online ve vašem mobilním zařízení a nemáte mobilní telefon se systémem Android s verzí minimálně 7.1.1,  tak aplikace hlásí problém s certifikátem. Pro správné fungování je nutné povýšit verzi systému Android. 
Přes webové rozhraní Bakaláři fungují, jak mají.

Co se děje ve škole...

Dne 26.10. jsme se opět zúčastnili skvělé akce SOŠ Josefa Sousedíka "Zámek plný řemesel", kde jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet různé profese ( cukrář, truhlář, kovář, instalatér, automechanik, obkladač,...).

AKTUALITY

a důležitá upozornění

Dne 26.10. jsme se opět zúčastnili skvělé akce SOŠ Josefa Sousedíka "Zámek plný řemesel", kde jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet různé profese ( cukrář, truhlář, kovář, instalatér, automechanik, obkladač,...).

Že na věku a velikosti nezáleží si ověřili žáci 1.B a 4.B,když si společně prožlili den na Ranči Bystřička a posléze podnikli v prostorách naší školy Pohádkovou cestu, kterou přichystali rodiče. Neměli ani obavy a poprvé ve škole přespali i prvňáčci.

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", genetická metoda čtení, otevřené a projektové vyučování, prvky Montessori...). Žáci 1. - 3. jsou hodnoceni slovně. Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub. A na naší škole neuslyšíte zvonění :-).

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Zřizovatel školy