JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Aktuální informace
     PŘEHLED KROUŽKŮ PRO               ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

                         Informace pro přihlašování na kroužky najdete v Bakalářích !!REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY

Informace ke školnímu stravování:

  • Všichni žáci mají obědy od 1.9.2022 ODHLÁŠENY.
  • Kdo bude mít zájem o školní stravování, přihlásí si obědy u vedoucí stravování NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 19.8.2022, email: petra.oth@zssychrov.cz, tel.: 603 891 299.
  • Stravování žáků bude zajištěno od úterý 6.9.2022.
  • Odhlašování obědů bude probíhat DO 9:00 HODIN PŘEDCHOZÍHO PRACOVNÍHO DNE.

Školní stravování v měsících září a říjen bude probíhat dle tohoto rozpisu, harmonogram odchodů na obědy žáci dostanou v pondělí 5. září 2022.

  • 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B a 3.C se budou stravovat ve škole, kde budou přizpůsobeny podmínky k provizornímu výdeji obědů, které do školy budou přivezeny z SOŠ Josefa Sousedíka
  • 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B a 6.C se budou stravovat a docházet do ZŠ Vsetín, Luh
  • 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 9.A a 9.B se budou stravovat a docházet do ZŠ Vsetín, Ohrada
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023Co se děje ve škole...

Školní družina prvním celodružinovým setkáním zahájila celoroční hru U nás v Kocourkově. Všichni jsme se přeměnili na kocourkovské občany, kteří si vyslechli pravidla hry, které jsme společně stvrdili "kocourkovským slibem" a na závěr jsme si všichni společně zaspívali "kocourkovský hit". Čeká nás rok plný zábavy, legrace, smíchu a bláznivých...

Třídy 1.A a 4.A navštívily nadzemní Stezku Valaška, která je opatřena přírodovědnými edukativními tabulemi a nabízí okouzlující výhledy do okolí. Žáci zkusili úroveň své odvahy na 150 metrech dlouhém himalájském chodníčku. Vyřádili se na trampolínách a pobavili se u zrcadel, které deformovaly části jejich těl. Adrenalinovým zážitkem byla...

AKTUALITY

a důležitá upozornění

Školní družina prvním celodružinovým setkáním zahájila celoroční hru U nás v Kocourkově. Všichni jsme se přeměnili na kocourkovské občany, kteří si vyslechli pravidla hry, které jsme společně stvrdili "kocourkovským slibem" a na závěr jsme si všichni společně zaspívali "kocourkovský hit". Čeká nás rok plný zábavy, legrace, smíchu a bláznivých...

Třídy 1.A a 4.A navštívily nadzemní Stezku Valaška, která je opatřena přírodovědnými edukativními tabulemi a nabízí okouzlující výhledy do okolí. Žáci zkusili úroveň své odvahy na 150 metrech dlouhém himalájském chodníčku. Vyřádili se na trampolínách a pobavili se u zrcadel, které deformovaly části jejich těl. Adrenalinovým zážitkem byla...

Naše třída si prověřila svá přátelství, pevnou vůli a odvahu na adapťáčku v Březinách. Pobyt, na téma Harry Potter, což je naše celoroční hra, jsme si všichni ve zdraví užili.

Krásný týden plný cirkusové atmosféry si na začátku června užili žáci a pedagogové z téměř celého 1. stupně naší základní školy. ,,Netradiční cirkusový workshop" byl překvapením ke ,,Dni dětí", kdy si žáci vyzkoušeli žonglování s míčky, tanec se stuhou, rope skipping, točení s obručemi, párovou akrobacii a mnoho dalších zajímavých aktivit. Na závěr...

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", genetická metoda čtení, otevřené a projektové vyučování, prvky Montessori...). Žáci 1. - 3. jsou hodnoceni slovně. Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub. A na naší škole neuslyšíte zvonění :-).

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Certifikáty

Jsme členy

Zřizovatel školy