JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ


Mikuláš na Sychrově


Žáci se zapojili do 13. ročníku Krabice od bot, kdy jsme společně obdarovali 7 dětí v dětském domově. 


POKOS

Poslední listopadový den patřil tématu POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany společně s vojáky ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic a 74. mechanizovaného praporu z Bučovic s projektem navštívili naši základní školy. 


Knižní klub

Vychází sedmé číslo našeho zpravodaje knižního klubu Knihovny Sychrov, kde naleznete Knihu měsíce: Říkej tomu, jak chceš; Inspirace na cesty : Terst a také se můžete podívat na školy ve Švédsku.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024Letos jsme se rozhodli připojit ke sběru plastu a papíru i sběr baterií v rámci projektu Recyklohraní. 

Sběrnou nádobu naleznete u pana školníka. 


Co se děje ve škole...

Stejně jako každý rok, tak i letos k nám na Sychrov dorazila celá Mikulášská družina. Během dnešního dne navštívila všechny žáky a odpoledne i jednotlivá oddělení školní družiny.

Adventní čas už je tu zas, vánoční tradice a vůně skořice pohladí nás. V pátek 1. 12. 2023 jsme uspořádali vánoční jarmark s posezením ve vánoční kavárně. Rodiče i prarodiče si mohli vychutnat lahodnou Fair Trade kávu s připraveným pohoštěním od deváťáků, poslechnout si pěvecké vystoupení žáků, ale také obdivovat ručně vytvořené vánoční dekorace...

Cool school!

"Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. Společná cesta je radostí nás všech."

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, příspěvková organizace

Plně organizovaná základní škola nacházející se na okraji Vsetína, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě. Odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti, jejíž cílem je poskytnout podporu pro využití potenciálu každého jedince. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Od školního roku 2017/2018 jsme zahájili spolupráci s Nadačním fondem Qiido, který podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. Škola respektuje svobodný přístup ke vzdělávání různými formami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů (matematika prof. Hejného, splývavé čtení "sfumato", genetická metoda čtení, otevřené a projektové vyučování, prvky Montessori...). Žáci 1. - 3. jsou hodnoceni slovně. Škola disponuje nadstandardními, moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici jsou odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou i školní jídelna. Škola nabízí také širokou škálu kroužků a vyžití v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Bohatou sportovní činnost pak zajišťuje Školní sportovní klub. A na naší škole neuslyšíte zvonění :-).

Kontaktujte nás

Naše škola se nachází v bezpečném prostředí na okraji Vsetína, bezprostředně vedle krásného prostředí valašských kopců - přírodní památky Vršky-Díly. Vyjděte s námi nad školu...

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, VSETÍN

+420 603 874 639

sekretariat@zssychrov.cz

Certifikáty

Jsme členy

Zřizovatel školy