ŠKOLNÍ BLOG
aneb chceme vám sdělit ...

O víkendu proběhlo semifinálové kolo MIA DANCE FESTIVALU, kterého se zúčastnily také hned tři seskupení z naší školy a vedly si úžasně!! Minibroučci, kteří nadchli diváky i porotce, obsadili ve své kategorii 1. místo, Broučci 2. místo a debutující Pusiny s choreografií "Psycho" taktéž 2. místo!! Všichni tak postupují do republikového finále, které...

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky 16/2005 Sb. vyhlašuji volné dny pro žáky z organizačně provozních důvodů (dokončení rekonstrukce tříd a prostor školy, rekonstrukce školního sportovního areálu) na tyto dny:

Od 27. 3. 2019 začnou práce v rámci rozsáhlé rekonstrukce sportovního areálu. V návaznosti na tuto skutečnost prosíme všechny o shovívavost ohledně přístupu do školy, a to hlavně bočním vchodem u tělocvičen a ŠD. Do konce týdne (pátek 29. 3. 2019) bude přístup pouze ze spodní části (horní brána již bude uzavřena) a od pondělí 1. 4. 2019 bude...

Vážení rodiče, žáci, kolegyně a kolegové,
tímto sděluji termíny dnů ředitelského volna, které jsou domluveny se zřizovatelem v návaznosti na pokračování stavebních úprav na naší škole a potřeby odpojení školy od hlavních přívodů.
1. pondělí 4.2.2019
2. čtvrtek 2.5.2019
3. pátek 3.5.2019
4.
pondělí 6.5.2019
5.
úterý 7.5.2019
Někteří z vás se již...

Všichni jste srdečně zváni na tradiční a očekávaný Vánoční jarmark v naší škole! Více na plakátku ;-)