ŠKOLNÍ BLOG
aneb chceme vám sdělit ...

Po dohodě vedení školy s třídní učitelkou, žáky 9.A a vyučujícími matematiky a českého jazyka bude organizace výuky žáků 9. ročníku od 11. května 2020 probíhat následovně:

děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste přihlásili své dítě do naší školy. Velmi si toho vážíme a těšíme se na budoucí spolupráci.

Rodiče, kteří pracují v oblasti krizových složek státu, mohou využít pro své školou povinné děti "hlídání" s odborným pedagogickým dozorem, který v posledních hodinách organizuje vsetínská radnice.