ŠKOLNÍ BLOG
aneb chceme vám sdělit ...

na základě rozhodnutí vlády ČR dochází v souvislosti s vývojem epidemiologické situace s platností od 11. 3. 2020 k přerušení výuky na základních školách a to do odvolání. Zároveň je přerušen provoz školní družiny a školního klubu.

O víkendu proběhlo semifinálové kolo MIA DANCE FESTIVALU, kterého se zúčastnily také hned tři seskupení z naší školy a vedly si úžasně!! Minibroučci, kteří nadchli diváky i porotce, obsadili ve své kategorii 1. místo, Broučci 2. místo a debutující Pusiny s choreografií "Psycho" taktéž 2. místo!! Všichni tak postupují do republikového finále, které...

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky 16/2005 Sb. vyhlašuji volné dny pro žáky z organizačně provozních důvodů (dokončení rekonstrukce tříd a prostor školy, rekonstrukce školního sportovního areálu) na tyto dny: