ŠKOLNÍ BLOG

aneb chceme vám sdělit ...

i nový rok 2021 musíme začít opět za zvláštních okolností a s respektováním mimořádných opatření:

Prezenčně budou probíhat všechny hodiny, dle rozvrhu, včetně TV (procházky ven, přednášky), HV (bez zpěvu) a volitelných předmětů. U předmětu věda je zábava, kde jsou spojeny dvě třídy, budou rozděleni, aby byla zachována homogenita a budou také rotovat (upřesním po dohodě s vyučujícími). Žáci využívají po celou dobu přítomnosti v prostorách školy...