ŠKOLNÍ BLOG

aneb chceme vám sdělit ...

V adventním období se žáci věnovali tvořivé činnosti s přírodním materiálem. Pracovali s dřevěnými polotovary, které sami osmirkovali a zhotovili vánoční dárečky pro své rodiče.

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Města Vsetín - TRENÉŘI DO ŠKOL. Kvalifikovaný trenér se od října pravidelně setkává v hodinách tělesné výchovy s žáky prvních až pátých tříd.

Během prvních dvou měsíců strávených ve škole jsme zažili spoustu akcí. Zúčastnili jsme se vzdělávacího programu BESIP s Městskou Policií Vsetín, dne otevřených dveří na Zimním stadionu Na Lapači a vyučovací hodiny tělesné výchovy navštívil pan trenér. Adapťák jsme si náramně užili a lépe se poznali. Žáci si vzájemně pomáhali při plnění...

Dne 1. 12. 2021 se konala na naší škole ZŠ Sychrov Vsetín "BURZA STŘEDNÍCH ŠLOL". Žáci i rodiče si mohli prohlédnout prezentace 10 zástupců středních škol z nedalekého okolí a informovat se o možnostech studia rozmanitých studijních oborů i o jiných aktivitách, které jednotlivé školy nabízejí.
Školy, které přijala pozvání byly: Masarykovo gymnázium,...

ŠD Svišti se zapojila do projektu "Ježíškova vnoučata" a splnila přáni paní Jarmilce (86let) z domova se zvláštním režimem v Kouřimi. K dárečkům svišti složili společně dopis a nakreslili obrázky.

Dne 26.10. jsme se opět zúčastnili skvělé akce SOŠ Josefa Sousedíka "Zámek plný řemesel", kde jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet různé profese ( cukrář, truhlář, kovář, instalatér, automechanik, obkladač,...).