ŠKOLNÍ BLOG

aneb chceme vám sdělit ...

V pátek 27.1. proběhlo v tělocvičně další kocourkovké klání, kde mezi sebou opět soutěžily klany Zazimujtopolovi, Osejtopolovi, Zrejtopolovi, Vyorejtopolovi, Skliďtopolovi, Sněztopolovi. Atmosféra vždy SUPER!!!

V termínu od 15.1. - 20.1. 2023 proběhl úspěšně lyžařský a snowboardový kurz na Dolní Moravě v penzionu na Rozcestí. Kurzu se účastnilo celkově 26 žáků. Více fotek v sekci "Kurzy"

Den prevence

23.01.2023

Základním hlediskem a cílem preventivního programu naší školy je výchova ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji zejména sociálních a komunikačních dovedností. Pro posílení dobrých vztahů v jednotlivých třídních kolektivech i napříč školou se během prvního pololetí uskutečnilo několik besed na 1. i 2. stupni. Besedy pro nás připravila Městská...

ŠD Svišti se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata a na Vánoce
obdarovali dárečkem paní Drahoslavu z Domova důchodců na Jasence, který si přála. Začátkem ledna jí znovu společně navštívili.

Naše školní družina se i letos rozhodla podpořit dobrou věc a zapojila se do tříkrálové sbírky. Vybrali jsme 1.405 Kč, které děti osobně 6.1. na Tři krále odevzadaly do kasičky Charity Vsetín. Děkujeme všem, kteří jste se zapojili.

Naše školní družina opět obdarovala drobnými vánočními dárečky seniory z Domova Jabloňová. Žáci tvořili drobné dárečky, vychovatelky, učitelé a asistentky pedagoga upekly a krásně nazdobily voňavé perníčky. Věříme, že jsme všem seniorům udělali radost a měli krásné Vánoce.

V pátek 16. 12. 2022 proběhl na naší škole VÁNOČNÍ JARMARK. Byl to den, kdy jsme se společně měli možnost potkat, poslechnout si koledy, vánoční písničky, just dance, vypít dobrou fairtrade kávu a posedět v kavárničce, napsat Ježíškovi, vyfotit se ve fotokoutku anebo podpořit dobrou věc na dražbě obrazů našich žáků. To všechno jsme stihli v jeden...

V pátek 2. prosince 2022 jsme se s třídou 7. A a 7.C vypravili do našeho hlavního města, krásné Prahy. Po dlouhé cestě jsme se prošli po Karlově mostě až k samotnému Pražskému hradu. Na cestě zpět na nás u sochy Karla IV. čekali lektoři z Praha hravě, kteří pro nás připravili nevšední program pod názvem Rychlovka na Karlově...

V pátek 2. 12. si třídy 9.A, 9.B a 7. B užily předčasný vánoční dárek v podobě návštěvy majestátního města Vídeň. Během ní navštívily světoznámý Hundertwasserhaus, prohlédly si bývalou šlechtickou rezidenci Belveder, spatřily vídeňskou verzi Chrámu svatého Víta - Stephansdom a především okusily předvánoční atmosféru na adventních trzích po celém...

Ve středu 15.12. si žáci 3.ročníku "nadělili" vánoční bruslení v nově otevřeném Kapka resortu. Během hodinové lekce se jim věnovali 4 trenéři, kteří si žáky rozdělili do dvou skupin - úplní začátečníci a pokročilí. Bylo až neuvěřitelné, když všichni, co na začátku cupkali s brankami, zvládli na konci lekce přejet led bez opory. Ve druhé skupině se...

Dne 5.12. 2022 se konala na naší škole ZŠ Sychrov Vsetín "BURZA STŘEDNÍCH ŠLOL". Žáci i rodiče si mohli prohlédnout prezentace 8 zástupců středních škol z nedalekého okolí a informovat se o možnostech studia rozmanitých studijních oborů i o jiných aktivitách, které jednotlivé školy nabízejí.Školy, které přijala pozvání byly: Masarykovo gymnázium,...

V pondělí 5.12. dorazil Mikuláš se svojí družinou i do školní družiny. Nejen děti musely zazpívat či přednést nějakou básničku, aby si zasloužily nadílku, ale u Svišťů musel čert klikovat, protože prohrál karetní souboj.

Třídy 5.A a 5.B společně navštívili BETLÉM v Horním Lidči. Doba adventu pro nás tak začala ukázkou zručnosti 15-ti českých a slovenských řezbářů, kteří vytvořili krásný pohyblivý betlém, ve kterém jsme nacházeli známé stavby- Pustevny, Velehrad, Vsetínský zámek a mnoho jiných.

Adventní čas jsme si ve čtvrtek 1. 12. 2022 odpoledne zpříjemnili vánočními dílnami, při kterých děti s rodiči vytvořili výrobky na prodejní jarmark. Během společného tvoření jsme nazdobili krásné věnce, vytvořili stromečky z šišek a dekorace z hoblin. Užili jsme si pohodovou atmosféru blížících se Vánoc.

V pátek 2. 12. 2022 čekalo naše druháčky velké překvapení. Před plaveckým výcvikem je navštívil Mikuláš, čert a anděl, kteří projížděli na koňském povozu centrem Vsetína. Děti zazpívaly vánoční koledu a za odměnu dostaly sladkosti.

Dne 24. 11. 2022 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili turnaje v miniházené ve Sportovní hale Lapač. Žáci prověřili své sportovní schopnosti. Velké poděkování patří trenérovi Lubomíru Libovi, který spolupracuje s naši základní školou.

Dne 11. 11. 2022 se konal na naší škole Svatomartinský turnaj ve vybíjené. Turnaje se zúčastnili žáci 4. - 5. tříd.

Žáci osmé třídy zažili netradiční výuku hodiny přírodopisu. Tento předmět, byl propojen s hodinou tělesné výchovy, kde si společně ukázali, jak svaly správně posilovat, protahovat, jak správně dýchat, a které orgány jsou k tomu všemu potřebné.

Ve středu 09. 11. 2022 se uskutečnila v aule střední školy Kostka beseda s pěstitelem kávy Bladimirem Pacheco Quinto z kmene Arhuaco. Zúčastnil se jí jak náš fairtradový tým pod vedením p. uč. Michaely Daňkové

Žáci 6., 7. a 8. ročníku, v rámci hodin výtvarné výchovy, vytvořili společný projekt VSETÍN BUDOUCNOSTI. Pomocí prostorové tvorby vyjádřili svoje fantazijní představy o budoucnosti svého města.

Žáci 9.B v hodině AJ si společně vyzkoušeli připravit pokrmy z kuchyně anglicky mluvících zemí.

Cestopisy

14.11.2022

Dne 3. 11. 2022 absolvovali žáci 7. - 9. tříd cestopis zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Společně jsme se vydali do Kanady, Itálie, Ameriky a Číny. Žáci získali cenné informace a inspiraci nejen od zahraničních studentů, ale také od našich kantorů.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 se naši žáci zúčastnili Národní fairtradové konference v Praze. Dozvěděli se nové informace, diskutovali nad zajímavými tématy, ale také si poslechli jedinečné povídání pěstitele kávy a cukrové třtiny z Kolumbie.

ŠD KOCOURKOV

07.11.2022

Na konci října proběhlo u nás v družině první " kocourkovské klání" v rámci naší celoroční družinové hry U nás v Kocourkově. Všechny rody (oddělení ŠD) se mezi sebou utkaly v netradičních disciplínách : 1. Stavění kocourovské radnice, 2. Tahání cementu na stavbu, 3. Otáčení cihel. Atmosféra byla bouřlivá a všichni se náramně bavili.

I v družině jsme si užili Halloween. Svišti zvládli stezku s halloweenskou šifrovačkou v lese, Sovičky na šifrovačku školní zahradě a pak si užili párty, jak se patří, v dužince.

V pondělí 31. 10. 2022 uspořádali naši deváťáci pro žáky od pátých tříd Halloween party. Byla připravena zábava, soutěže, Just Dance a vrcholem tohoto dne byla stezka odvahy, na kterou se všichni moc těšili.

V 2.A jsme tento den začali halloweenským čtením s porozuměním a hravě jsme vypočítali začarované příklady na kartách, které postupně odkryly strašidelný obrázek. Také jsme procvičovali řazení slov podle abecedy a pátrali po vzkazu s šifrou a klíčem. Halloweenské běhací čtení s porozuměním nám prozradilo tajemnou zprávu. Vyrobili jsme zápich...

V pondělí 31. 10. 2022 jsme měli ve škole na I. stupni integrovanou tematickou výuku, kterou provázely čarodějnice, mrtvé nevěsty, strašidla, netopýři a vše probíhalo v halloweenském duchu.