ŠKOLNÍ BLOG

aneb chceme vám sdělit ...

Prezenčně budou probíhat všechny hodiny, dle rozvrhu, včetně TV (procházky ven, přednášky), HV (bez zpěvu) a volitelných předmětů. U předmětu věda je zábava, kde jsou spojeny dvě třídy, budou rozděleni, aby byla zachována homogenita a budou také rotovat (upřesním po dohodě s vyučujícími). Žáci využívají po celou dobu přítomnosti v prostorách školy...

Po dohodě vedení školy s třídní učitelkou, žáky 9.A a vyučujícími matematiky a českého jazyka bude organizace výuky žáků 9. ročníku od 11. května 2020 probíhat následovně: