LOGO ŠKOLY

celkový vzhled loga symbolizuje:

  •  objímající se postavy (partnerství, přátelství, osobnostní a sociální výchova),
  •  květ (příroda, nově se rodící plod),
  •  spirála (trvalý růst, celoživotní vzdělávání)