ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2018/2019

Školní družina má šest oddělení.

Do školní družiny se mohou hlásit žáci 1.až 4. třídy.

Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední blok:

ranní blok 6.00 - 8.00 hod

odpolední blok 11.40 - 16.30 hod

VYCHOVATELKY:

1. Oddělení - LIŠÁCI, vychovatelka Hana Barošová, tel. 736 655 252
2. Oddělení - SVIŠTI, vychovatelka  Michaela Kumbárová, tel. 734 393 222 ( sdílený se Sovičkami)
3. Oddělení - MOTÝLCI, vychovatelka Eva Matute, tel. 734 239 700
4. Oddělení - SOVIČKY, vedoucí vychovatelka  Věra Wandrolová, tel. 734 393 222
5. Oddělení - ŽELVIČKY, vychovatelka Karolína Papšíková, tel. 734 393 224
6. Oddělení - RYBIČKY, vychovatelka Anna Florová, tel. 734 393 223
tel. do školní družiny - pevná linka 571 436 058

POPLATKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Příspěvek na ŠD je 50 Kč za měsíc. Za první pololetí vybíráme poplatek 250,-Kč, který je nutné uhradit do konce září a za druhé pololetí poplatek 250,- Kč uhraďte do konce ledna !! Platba pouze bezhotovostně na č.ú. 101039676/0300, variabilní symbol 200, konstantní symbol 558, zpráva pro příjemce - ŠD, č. oddělení + název oddělení, jméno dítěte.

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY:

6.00 - 7.45 hod ranní družina

11.40 - 12.15 hod přebíraní dětí z vyučování, oběd, přechod do pavilonu ŠD

12.15 - 13.15 hod odpočinková a relaxační činnost

13.15 - 14.45 hod činnost zájmová, pracovní nebo rekreační

14.45 - 15.00 hod hygiena, svačina, odpočinek

15.00 - 16.30 hod kroužky, volná a spontánní činnost dle dětí, příprava na vyučování formou her aj.

FORMY ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  1. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
  2. Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besedy, výlety, slavnosti, různá vystoupení atd.
  3. Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v ranní družině a tzv. koncové družině, kdy jsou oddělení spojována.
  4. Odpočinkové činnosti jsou klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry), aktivní odpočinek (rekreační činnost), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat mnoho zájmových kroužků.

Všechny kroužky začínají v 1.října!!
Formulář Uvolnění žáka ze ŠD - ke stažení ZDE !
Formulář Žádost o ukončení docházky do ŠD - ke stažení ZDE!