ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2022 - 2023


ODPOLEDNÍ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023 DENNĚ DO 16.00 HOD !!

Školní družina má šest oddělení.

Do školní družiny se mohou hlásit žáci 1.až 4. tříd (žáci 4. tříd jsou přijati pouze do naplnění kapacity školní družiny, což je 180 žáků).

Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední blok:

ranní blok 6.00 - 8.00 hod

odpolední blok 11.40 - 16.00 hod

VYCHOVATELKY:

 1. Oddělení - LIŠÁCI, vychovatelka Hana Zbranková, tel. 736 655 252
2. Oddělení - RYBIČKY, vychovatelka Anna Šťastná, tel. 733 361 206, 734 393 223
3. Oddělení - MOTÝLCI, vychovatelka Eva Matute, tel. 734 239 700
4. Oddělení - SOVIČKY, vedoucí vychovatelka  Věra Wandrolová, tel. 734 393 222
5. Oddělení - ŽELVIČKY, vychovatelka Daniela Adamcová, tel. 777 205 432
6. Oddělení - SVIŠTI, vychovatelka Michaela Kumbárová, tel. 605 163 972
tel. do školní družiny - pevná linka 571 436 058

POPLATKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Všechny platby školní družiny budou probíhat přes online školní pokladnu!! Poplatky za školní družinu na školní rok činí  250,-Kč na první pololetí a 250,-Kč na druhé pololetí. 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY:

6.00 - 8.00 hod ranní družina

11.40 - 12.15 hod přebíraní žáků z vyučování, oběd, přechod do pavilonu školní družiny

12.15 - 13.15 hod odpočinková a relaxační činnost

13.15 - 14.45 hod činnost zájmová, pracovní nebo rekreační

14.45 - 15.00 hod hygiena, svačina, odpočinek

15.00 - 16.00 hod volná a spontánní činnost, příprava na vyučování

FORMY ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  1. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
  2. Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besedy, výlety, slavnosti, různá vystoupení atd.
  3. Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v ranní družině a tzv. koncové družině, kdy jsou oddělení spojována.
  4. Odpočinkové činnosti jsou klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry), aktivní odpočinek (rekreační činnost), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat mnoho zájmových kroužků.