ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB (ŠSK)

Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR)je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech. Od ostatních sportovních sdružení se odlišuje tím, že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.

Činnost asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.

Organizační struktura asociace pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci činností v regionech jsou Okresní a Krajské rady, případně sekretariát AŠSK ČR.

AŠSK ČR je partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jiných významných sportovních organizací. Zároveň je AŠSK ČR oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF), která sdružuje organizace z více než 100 zemí světa.