TRIPARTITY NA NAŠÍ ŠKOLE

Co jsou to tripartity?

Tripartita na půdě školy znamená setkání ve třech: žák - rodič - učitel, při němž je hlavním bodem dítě, které je zároveň přítomné. Cílem tohoto setkání je zaměřit se na silné stránky a slabiny konkrétního dítěte.

S postupným zaváděním formativního hodnocení (a učení) do škol, s odklonem od učení se velkého objemu učiva - a příklonu k rozvoji kompetencí, se začíná předávat zodpovědnost za učení na děti. Dítě je ten, kdo je zodpovědný za to, co se ve škole naučí a kolik si toho odnese. A tripartity pomáhají v této zodpovědnosti.

Jak to na tripartitách chodí?

Tripartity probíhají jako klasické třídní schůzky několikrát do roka. Učitel pošle rodičům domů na výběr z několika termínů a časů, kdy se můžou do školy dostavit. V daný den a čas se pak společně sejdou ve škole, zpravidla na 20 - 30 minut.

Na začátku setkání mluví učitel - uvede, proč se společně všichni sešli a co je čeká. Pak dostane slovo dítě. 

Dítě by mělo na tripartitách mluvit nejdéle ze všech zúčastněných. Na něm je, aby rodičům předvedlo, co a jak se ve škole učí, co ho (ne)baví, co mu jde a nejde.

Pro děti je to výzva a zkušenost, kterou jistě v životě uplatní. I když zdaleka ne každému z nich je příjemné, když se pozornost upírá čistě na něj a má mluvit o své práci a pocitech, o věcech, které se nedaří, nebo se naopak třeba pochválit.

Některé děti jsou rády, že se o nich nemluví bez nich, jiné by si přály, aby u toho být nemusely. Ale výhoda schůzek rodič-žák-učitel je právě v tom, že redukuje informační šumy, které mohou vést k dohadům. Pokud dojde k rozporům, lze je okamžitě vysvětlit, na problémy lze hledat řešení a rodič nemusí volit, zda věřit líčení svého dítěte, nebo učitele.

Když dítě skončí, má rodič prostor na dodatečné otázky, ať už přímo na dítě či na učitele.  


Důležité je se na tuto formu schůzek připravit a podpořit své děti, aby se tohoto setkání nebáli.