OPJAK

Operační program Jan Amos Komenský

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Šablony I OP JAK - ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007310

Termín projektu: 01. 07. 2023 - 31. 12. 2025

Od 1. 7. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši  2.860.897,- Kč Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní psycholog ZŠ
  • Kariérový poradce ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK