ŠKOLNÍ PSYCHOLOG


Mgr. Jitka Záhorská

E-mail: jitka.zahorska@zssychrov.cz

Telefon: +420 736 509 753

Konzultační hodiny: 

pondělí 8.00 - 15.00

úterý 8.00 - 15.30

středa 8.00 - 12.30 

Dle dohody i v jiných termínech (je potřeba si předem daný termín a čas rezervovat telefonicky nebo e-mailem).

Jak Vám můžeme pomoci:

- konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele, asistenty pedagoga a vychovatele

- krizová intervence

- práce se třídou jako skupinou 

- individuální práce s žákem a jeho podpora při řešení problémů

- pomoc s depistáží a základní diagnostikou žáků

- krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé programy na zakázku učitelů

- spolupráce s odbornými institucemi a zprostředkování kontaktů na další odbornou péči