ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Školní psycholog

Mgr. Jitka Záhorská

E-mail: jitka.zahorska@zssychrov.cz

Telefon: +420 736 509 751 

Konzultační hodiny: 

pondělí 8.00 - 15.00

úterý 8.00 - 15.30

středa 8.00 - 12.30 

dle dohody i v jiných termínech (je potřeba si předem daný termín a čas rezervovat telefonicky nebo e-mailem)

Koronavirus

Jak používat materiál: "Ahoj, já jsem Korona!"

Vážení rodiče, prarodiče, pedagogové, vychovatelé, psychologové, zdravotníci a další, kteří jste v kontaktu s dětmi, předkládáme Vám ilustrovanou brožurku pro děti "Ahoj, já jsem Korona". Materiál je určen pro děti malé i větší. Zamyslet nad ním se ale může i dospělý.

S malými dětmi jej probírá rodič, vychovatel nebo jiná blízká osoba, větší děti se mohou nad ním zamyslet samy a následně to s dospělým probrat. Materiál napomáhá rozhovoru o tématu a pochopení dítěte.

Při práci s materiálem je důležité, aby byla navozena klidná atmosféra a dítě se cítilo v bezpečí a podpořeno.

Cílem je vysvětlení základních faktů ohledně koronaviru/COVID-19, seznámení se základními pravidly ochrany a podpora zvládání.

Materiál pomůže nám i dítěti zachytit myšlenky, nejasnosti a normální emoce (strach, úzkost, hněv, smutek). Zároveň pomáhá rozpoznat zdroje zvládání dítěte, které mu pomáhají proti negativním emocím, a závěrem se orientuje na pozitivní prožívání. Pokud dovedeme pojmenovat prožívané emoce a uvědomíme si naše zdroje, přispívá to ke stabilizaci a redukci úzkosti u dětí i dospělých.

Ne všechno, co děti prožívají, my dospělí vnímáme, ne všechno nám děti sdělují. Materiál má napomoci rozhovoru dítěte s dospělými o nastalé situaci, která je velkou zátěží pro všechny. Velmi záleží na tom, aby se dospělí rozhovoru s dítětem o tématu, jeho emocích, nejasnostech a myšlenkách věnovali.

Protože postavička Korony nemá malé děti děsit, mohla by někdy vyvolat dojem, že je neškodná či dokonce sympatická, že by jí mohlo být dítěti líto. Úkolem dospělého je v takovém případě dítěti vysvětlit, že Korona není dobrý kamarád, ale nenápadný nepřítel, proti kterému se můžeme všichni určitými postupy bránit. Důležité je s dítětem probrat také téma soudržnosti, vzájemné pomoci a pomoci druhým a podporovat u něj vědomí, že společně to zvládneme.

Materiál byl k překladu laskavě poskytnut jeho autorkou paní Lies Scaut z fakulty Portland Institute for Loss & Transition (USA) a De Weg Wijzer - Centra pro terapii traumatu a zármutku (Belgie), která je odbornicí na ztrátu a psychoterapeutkou. Ilustrátorem je Steven De Soir (biomedicínský vědec a ilustrátor). Je to příklad toho, že společný boj proti nemoci nás spojuje mezinárodně i mezioborově.

Štěpán Vymětal (za tým ICP2020 a kolegy z MV ČR) Praha 21.3.2020