ŠKOLNÍ PSYCHOLOG


Mgr. Jitka Záhorská

E-mail: jitka.zahorska@zssychrov.cz

Telefon: +420 736 509 753

Konzultační hodiny: 

pondělí 8.00 - 15.00

úterý 8.00 - 15.30

středa 8.00 - 12.30 

Dle dohody i v jiných termínech (je potřeba si předem daný termín a čas rezervovat telefonicky nebo e-mailem).

Jak Vám můžeme pomoci:

Práce školního psychologa se rozděluje na standardní činnosti a nadstandardní činnosti. Jejich dokumentace je oddělena od dokumentace školy. Informace nelze poskytovat třetím stranám (škole).

Standardními činnostmi jsou dle legislativy:

- práce se školní třídou (prevence, intervence, diagnostika klimatu)

- poradenské služby v případě zájmu žáka či zákonného zástupce

- kontrola a poskytování podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- konzultace pro žáky či zákonné zástupce v případě výchovných či vzdělávacích obtíží, nasměrování na další odborníky

- komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi

- poskytování krizové intervence žákům či třídě

Nadstandardní služby školního psychologa

- diagnostika intelektových a osobnostních charakteristik žáka

- terapeutické vedení žáka či rodiny

- diagnostika profesních předpokladů žáka

O nadstandardní služby musí zákonní zástupci žáka žádat a jsou určeny výhradně žákům. Jsou poskytovány bezplatně. Veškeré informace školního poradenského pracoviště jsou nepřenositelní třetím stranám. Pokud zákonní zástupci projeví zájem, je jim vydána písemná zpráva, kterou pak mohou poskytnout třetím stranám dle svého uvážení.