ŠKOLNÍ PARLAMENT

My jsme škola.

Demokratické společenství, která přináší zábavu a prospěch

Každá škola by měla mít svůj školní parlament, který je tvořen zástupci žáků a studentů. Jeho úkolem je zlepšovat život školní komunity, vyslovovat názory a návrhy na řešení problémů a pořádat akce pro spolužáky. V tomto článku se zaměříme právě na tyto akce, které pořádal školní parlament na naší škole.

Jednou z akcí, kterou školní parlament pořádal, byla školní diskotéka. Byla to velká zábava pro všechny žáky, kteří mohli tancovat na hudbu svých oblíbených interpretů a seznámit se s novými lidmi. Bylo to skvělé místo pro odreagování se od každodenní školní práce.

Další akcí, kterou pořádal školní parlament, byl sběr papíru. Tato akce měla dvě výhody: pomohla šetřit přírodu a současně se nám povedlo sehnat finance na vybavení školy. Žáci a studenti shromažďovali staré noviny, časopisy a papír a poté je prodali recyklační firmě. Tento projekt byl úspěšný a ukázal, jakou sílu má spolupráce žáků.

Halloweenský den byl další akcí. Žáci a studenti se mohli obléknout do děsivých i zábavných kostýmů a užít si den plný zábavy. Byla to skvělá příležitost pro celou školu, aby se pobavila a prožila spoustu zábavy.

Tyto akce nebyly jen o zábavě. Byly to také příležitosti pro studenty, aby se aktivně zapojili do života školní komunity a aby se podíleli na řešení problémů. Školní parlament také organizoval různé projekty, jako například Ukliďme Sychrov, Den bez aktovek a mnoho dalších.

Parlament je tedy důležitou součástí života naší školy. Je to demokratický proces, který dává studentům a žákům hlas, aby mohli ovlivňovat rozhodnutí, která se týkají všech žáků a zaměstnanců.