Důležité kontakty


Záchranná služba:155
Policie ČR: 158
Linka tísňového volání: 112
Oddělení sociálně právní ochrany dětí: 571 491 631
Krizová telefonní linka k šikaně: 286 881 059


Linka důvěry Zlín - SOS linka

 • Zaměření: problémy v souvislosti s drogami, hracími automaty, alkoholem, AIDS
 • Tel.: 577 431 333 (nonstop)
 • E-mail: sos.linka@zlin.cz
 • Web: https://www.soslinka.zlin.cz/


Linka bezpečí

 • Zaměření: pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 18 let a studenti do 26 let)
 • Bezplatný telefon: 800 155 555 (nonstop)
 • E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
 • Web: https://www.linkabezpeci.cz/


Linka důvěry


Linka bezpečí Online


Internet Helpline

 • Zaměření: poradna pro bezpečný internet (pomoc dětským obětem internetové kriminality)
 • Bezplatný telefon: 800 155 555 (nonstop)
 • E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
 • Web:https://www.internethelpline.cz/


Linka vzkaz domů

 • Zaměření: pro děti a mládež na útěku či vyhozené
 • Bezplatný telefon: 800 111 113 (dostupný z pevné sítě)
 • Mobil: 724 727 777 (běžné tarify operátorů)
 • E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
 • Web: https://www.vzkazdomu.cz/


DONA linka

 • Zaměření:telefonická pomoc osobám ohrožených domácím násilím
 • Tel.: 251 511 31 (nonstop)
 • E-mail: dona@donalinka.cz
 • Web: https://www.donalinka.cz

Rodičovská linka

 • Zaměření: rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy
 • Tel.: 840 111 234