POSLÁNÍ

 • Jsme základní škola spolupracující na růstu každého jedince.
 • Jsme odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti.
 • Jsme škola respektující svobodný přístup ke vzdělávání různými formami. Nabízíme vzdělávání ve třídách s převažujícími tradičními metodami, ale i v tzv. alternativních třídách, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů.
 • Podporujeme zdravý životní styl žáků ve smyslu stravování i odpovídajícího pohybu.
 • V současné době školu navštěvuje 426 žáků od 6- ti do 15-ti let.
 • Ve škole pracuje 65 zaměstnanců, z toho 52 pedagogických a z toho 14 asistentů pedagoga.
 • Součástí školy je také školní družina a školní jídelna.
 • Budova školy se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě.
 • Disponujeme nadstandardními moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici máme odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou, školní jídelnu.
 • Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Již od 6. ročníku mají možnost výběru z mnoha volitelných předmětů:
 1. Geografie
 2. Konverzace v anglickém jazyce
 3. Počítačová grafika a multimédia
 4. Seminář z českého jazyka
 5. Seminář z matematiky
 6. Sport a fitness
 7. Užitá výtvarná tvorba
 8. Věda je zábava
 9. Finanční gramotnost
 10. Speciálně pedagogická péče