POSLÁNÍ

  • Jsme základní škola spolupracující na růstu každého jedince.
  • Jsme odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti.
  • Jsme škola respektující svobodný přístup ke vzdělávání různými formami. Nabízíme vzdělávání ve třídách s moderními výukovými metodami, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů.
  • Podporujeme zdravý životní styl žáků ve smyslu stravování i odpovídajícího pohybu.
  • Součástí školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna.
  • Budova školy se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě.
  • Disponujeme nadstandardními moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici máme odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní sportovní areál, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou.
  • Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků.