VÝCHOVNÝ PORADCE


Mgr. Pavlína Planková

E-mail: reditelka.plankova@zssychrov.cz

Telefon: +420 736 509 754  

Konzultační hodiny:  dle předchozí dohody

Jak Vám můžeme pomoci:

- krizová intervence

- poradenství  výchovné, rodinné (změna rodinného prostředí, podezření na šikanu, řešení konfliktu atd.)

- poskytování metodické, koordinační, informační a poradenské služby ve škole

- spolupráci s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky a rodiči

- zprostředkování odborné péče

- řešení rizikového chování žáků (prevence i nastalé situace - záškoláctví, kouření, alkohol atd.)

- následné monitorování podporovaných žáků

- zprostředkování spolupráce odborných poradenských zařízení