FORMULÁŘE KE STAŽENÍ



Osobní dotazník

Žádost o výdej čipů

Přihláška ke školnímu stravování

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školním klubu

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o povolení individuálního vzdělávání

Žádost o povolení opakování ročníku ze zdravotních důvodů

Potvrzení o studiu

Žádost o přestup na ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Oznámení o přestupu žáka/žákyně na jinou ZŠ

Žádost o přeřazení žáka z třídy do třídy

Žádost o jednorázové uvolnění z vyučování (3 a více dnů)

Žádost o pravidelné uvolňování z vyučování (např. tréninky)