Digitální učební pomůcky

Účelem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Rozhodnutí MŠMT č. MSMT-2390/2022-14 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost -dotace na neinvestiční výdaje ve výši 431.000 .

Dotace je poskytována z prostředků státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu.

Účel dotace:

Účelem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022, Národní plán obnovy – základní školy a gymnázia - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy na rok 2022, č.j. MSMT-33976/2021-3.