ZDRAVÁ PĚTKA

27.05.2024

Během druhého pololetí se žáci účastnili programů v rámci prevence. Všechny třídy prvního

stupně se zapojily do akce ZDRAVÁ PĚTKA, kdy si žáci s paní lektorkou povídali o zdravých

a nezdravých návycích a potravinách.