Svatomartinský turnaj

04.12.2022

Dne 11. 11. 2022 se konal na naší škole Svatomartinský turnaj ve vybíjené. Turnaje se zúčastnili žáci 4. - 5. tříd. 

Na prvním místě se umístila 5.A, na druhém místě tým z 5.C/D, na třetím místě se umístili žáci ze 4.B a 4.C. 

Všem zúčastněným gratulujeme, velké díky patří také Martinu Metelkovi, který slavnostně předával ceny.