SCÉNICKÉ ČTENÍ

09.10.2023

Ve čtvrtek 5. 10. 2023 se všichni žáci sychrovské školy zúčastnili Scénického čtení v podání

umělecké a koprodukční agentury Pierrot z Uherského Hradiště. Akci pořádala naše základní

škola ve spolupráci se Vsetínským zámkem, kde všechna představení probíhala. Mladší žáci

zhlédli představení Dobrodružství pavouka Čendy a žáci II. stupně společně s pátými třídami viděli Vznik ČSR 1918 – Velezrada se trestá.