Projektová výuka o jedlých houbách v 3. A

10.11.2023

Každá skupina si vybrala jeden druh houby, o kterém zjišťovala zajímavosti. Žáci rozpoznávali houby pomocí mobilní aplikace Na houby a další informace vyhledávali v atlasech. Výukové plakáty se jim velmi podařily. V závěrečné reflexi proběhlo hodnocení a ocenění za velké úsilí při práci.