Projektová výuka „Můj kamarád" a „Slavnost pera"

04.04.2022

V pondělí 28. 3. 2022 měli žáci 1. A a 1. B projektovou výuku "Můj kamarád" zakončenou "Slavností pera". Společně se naučili píseň "My jsme žáci, prvňáci", přečetli si pohádku "O žalování" a řešili úkoly spojené s tématem přátelství. Pracovali ve skupinách, kde si navzájem pomáhali, věnovali se čtení s porozuměním, vyhledávání obrázků podle přečtených vět i výrobě plakátu o kamarádovi. Nezapomenutelným zážitkem bylo psaní husím brkem s pomocí inkoustu. Na závěr čekalo naše prvňáčky velké překvapení, protože byli pasováni na písaře. Obdrželi plnicí pera, památeční diplomy a medaile.