JAK SE DAŘÍ ŽÁKŮM V 1.A?

09.12.2021

Během prvních dvou měsíců strávených ve škole jsme zažili spoustu akcí. Zúčastnili jsme se vzdělávacího programu BESIP s Městskou Policií Vsetín, dne otevřených dveří na Zimním stadionu Na Lapači a vyučovací hodiny tělesné výchovy navštívil pan trenér. Adapťák jsme si náramně užili a lépe se poznali. Žáci si vzájemně pomáhali při plnění vzdělávacích úkolů v rámci Dne stromů v parku a přírodovědného programu na Zámku Vsetín. Při terénní vycházce zkoumali přírodu, hráli poznávací hry a učili se spolupráci ve skupinách. Velkým zážitkem byla halloweenská stezka s úkoly a diskotéka v tělocvičně. Pestrý program byl ukončen čtením pohádky na dobrou noc.