Den prevence

23.01.2023

Základním hlediskem a cílem preventivního programu naší školy je výchova ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji zejména sociálních a komunikačních dovedností. Pro posílení dobrých vztahů v jednotlivých třídních kolektivech i napříč školou se během prvního pololetí uskutečnilo několik besed na 1. i 2. stupni. Besedy pro nás připravila Městská Police Vsetín, KPPP Zlín a společnost KAM,z.s