Cestopisy

14.11.2022

Dne 3. 11. 2022 absolvovali žáci 7. - 9. tříd cestopis zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Společně jsme se vydali do Kanady, Itálie, Ameriky a Číny. Žáci získali cenné informace a inspiraci nejen od zahraničních studentů, ale také od našich kantorů.