Besedy prevence

05.05.2022

Žáci prvního i druhého stupni se účastnili besed, které byly zaměřeny na předcházení nežádoucích jevů na naší škole. a nejen na ní. Na prvním stupni témata vymezovala bezpečnost při pohybu na sociálních sítích a žáci druhého stupně byli seznámeni s problematikou látkových závislostí a poučeni o možných následcích.