Adaptační kurz 8. tříd

09.02.2024

Dne 13.12. – 15.12. se 8.A. zúčastnila adaptačního kurzu ve Fryštáku. Během

pobytu si žáci vyzkoušeli různé aktivity jako horolezectví, herectví, malování na

obličej, venkovní hry. Dokonce byla i stezka odvahy. Program byl pestrý a

zajímavý. Jídlo, pití a hlavně poháry byly vynikající. Všichni si myslíme, že to byl

náš nejlepší adaptační kurz.