ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče,
zápis k základnímu vzdělávání proveďte online ZDE, kde jsou všechny důležité informace. Můžete si tady rovněž zarezervovat termín a čas zápisu! Zájemci o zapsání dítěte do alternativní třídy - volte v rezervačním systému "Pracoviště 1" nebo "Pracoviště 2".
Zájemci o zapsání dítěte do tradiční třídy - volte v rezervačním systému "Pracoviště 3" nebo "Pracoviště 4".
Případný tisk Vaší žádosti o přijetí nebo odklad lze provést i v den zápisu přímo na místě ve škole.
Rádi Vám se vším ohledně zápisu poradíme a pomůžeme v kanceláři školy nebo telefonicky na číslech 571 419 794, 603 874 639.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1.  Dítě má trvalé bydliště ve školském obvodu ZŠ Vsetín, Sychrov 97 

Pomocná kritéria v případě nedostatečné kapacity školy:

a) Dítě již mělo odklad povinné školní docházky

b) Dítě má ve škole sourozence

V případě shody všech předchozích kritérií rozhoduje o pořadí los. Způsob a termín případného losování určí ředitel základní školy.

Pokud je dostatečná kapacita i po přijetí všech spádových dětí:

2.  Dítě nemá trvalé bydliště ve školském obvodu ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Pomocná kritéria v případě nedostatečné kapacity školy: 

a) Dítě má ve škole sourozence

b) Žádost o přijetí do alternativní třídy

V případě shody všech předchozích kritérií rozhoduje o pořadí los. Způsob a termín případného losování určí ředitel základní školy. 


Ve Vsetíně 28.2.2019        

Mgr. Michal Molek, MBA, ředitel školy