8.A

16.9.2013

Pásli ovce Valaši 

Žáci 8.A ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se v pondělí 16. září vydali na vsetínský zámek zjistit, jaké to bylo, když tu u nás, na Vsetíně, pásli ovce Valaši.

Stejnojmenný lektorský program pro ně připravil Jan Husák, pracovník Muzea regionu Valašsko. Během hodinového programu se žáci dozvěděli spoustu informací o tom, jak se vyvíjela krajina na Valašsku v průběhu staletí, proč lesy nahradily pastviny v době valašské kolonizace, a pak zase naopak, jak byly ve dvacátém století remízky a políčka rozorány a staly se součástí širých lánů jednotných zemědělských družstev a jaké důsledky to mělo pro rostlinstvo a živočichy v krajině. Zjistili také, proč už dnes marně hledáme na loukách nad Vsetínem modráska černoskvrnného a saranči vrzavou, a nebo proč už není na loukách tolik jalovců jako dřív.

Na získání mnohým poznatků se žáci podíleli sami, interaktivně, hrou, takže si vlastně ani nevšimli, že intenzivně pracují a učí se.

Základními tématy programu jsou louky a pastviny, biodiverzita, změny v krajině, vývoj lesních porostů, valašská kolonizace, produkty salašnictví a nebo zpracování vlny.

Hodinka ve věži zámku uběhla jako voda a byl čas vrátit se do školy. Žáci si ještě na závěr vyběhli na krátkou vyhlídku na věž, aby zjistili, kolik luk a pastvin kolem Vsetína zůstalo. Zjistili, že dnes, snad kromě přírodní památky Vršky–Díly, všude, kam až oko z věže dohlédne, převládají lesy. No snad se louka na Valašsku nestane raritou. Byla by to škoda, příroda by přišla o velký kus své pestrosti. Vždyť biodiverzita, pestrost, je největším bohatstvím naší země, a to bez ohledu na to, jak jsou které organismy pro člověka prospěšné.