7.A

Zprávy ze třídy - očekávané akce

Třídní učitelka: PhDr. Jaroslava Ševčíková, jaroslava.sevcikova(zavin)zssychrov.cz

 

Archív událostí-více v aktualitách

 

5.1.2015 - na 8:00 hod. nástup do školy!

19.12.2014 - školní besídka, třídnická besídka (dárky), poté oběd, ukončení výuky ve 12:00 hod,

18.12.2014 - ve škole probíhá anketa TOP 5 - žáci řeší  "u kulatého stolu"  s vedením školy 5 zásadních problémů, které je trápí

17.12.2014 od 17:00 hod.- Světlušky ve škole, akce - procházka  setmělou školou

17.12.2014 - není odpolední vyučování- HV odučena v úterý

15.12.2014- výuka končí 5 VH

6.11. - 6.VH třídnická hodina

12.11. - Výchovný koncert Réva - úhrada 45,-Kč

13.11.- třídní učitelka prezentuje na Krajské konferenci EVVO ve Zlíně/nepřítomna ve škole

od 18.11. - nový žák ve třídě

19.11. -pedagogická rada (úprava rozvrhu-v žákovské knížce víc info)

19.11. - příprava na AO- večerní pozorování- přihlášení žáci

20.11.  - úprava rozvrhu - výuka jen 4 vyučovací hodiny!! - více v žákovské knížce (příprava na AO na hvězdárně- přihlášení žáci)

20.11. -třídní schůzky od 15:30 hod., info v žákovské knížce ( budu už od 14:30 hod- Šev)

25.11. - Vzdělávací pořad do zeměpisu - úhrada 45,-Kč

1.12. -od 13:00 do 14.30 hod. akce v knihovně-zdarma (úprava výuky, rodiče žáků budou písemně informováni)

 

7.A

Vycházka - místo, kde žijeme

03.11.2014 22:54
Zpráva na webu města - www.mestovsetin.cz (odkaz 1), která uvádí, že na Horní náměstí byla vrácena restaurovaná socha Panny Marie, se sedmáci v rámci OV vydali prozkoumat Horní náměstí ... zajímala je historie, ale i současnost. Více o této lokalitě zde (odkaz 2) J. Ševčíková   odkaz 1...

Vzpomínky na 6.A (školní rok 2013-14)

31.08.2014 14:28

Výuka v přírodě

15.03.2014 18:38
Žáci 6.A se vydali do přírody. Propojili znalosti a učivo z přírodopisu a dějepisu i občanské výchovy. Dívali se na svět kolem sebe s otevřenýma očima. Vsetín, místo, kde žijeme…   Žáci 6.A ze ZŠ Vsetín Sychrov se dne 14.3.2014 vydali v rámci výuky tématu „místo, kde žijeme“ do ulic...

Vzdělávací program - PTÁCI

25.02.2014 18:31
Žáci 6.A se na závěr učiva o ptácích vydali v úterý 25. února 2014 na lektorský program s názvem Ptačí svět do zámku Vsetín (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně). Ptačím světem je provedl lektor Mgr. Jan Husák. Ve vzdělávacím programu se věnuje především životu a poznávání světa...

Projekt záložka do knihy spojuje školy

15.10.2013 22:35
Do projektu  Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě s názvem „Záložka do knihy spojuje školy“ se v naší škole zapojili žáci 6.A  a s velkým zájmem také žáci 9.A a také děti ze školní družiny...

Fotogalerie: 7.A-vycházka

Fotogalerie: 7.A-Vánoce 2013