6.A

Vytváříme obrázkové písmo

v hodině dějepisu se šesťáci převtělili do prvních starověkých národů a vytvářeli obhrázkové písmo...

více ve fotogalerii

 

 

 

 

Vánoční besídka

19.12.2014 jsme se loučili s rokem 2014 a příli si pěkné Vánoce.

Vyrobili jsme si přáníčka pod stromeček...

fotogalerie zde

 

......................................................................................................................................................................................................................................

Jak jsme se vydali do pravěku

(v dějepise)

Výuka dějepisu nemusí být jen nuda a letopočty, to jsme si dokázali prakticky už v říjnu 2014.

Více zde !

 

5.A

 

DĚTSKÝ  DEN

V pátek se naše tělocvičny proměnily v dětské hřiště. Na různých stanovištích jsme si mohli vyzkoušet své dovednosti a znalosti

 - poznávání rostlin, skákání v pytlích, hod míčkem na cíl, překážková jízda, prolézání tunelem, chůze na chůdách, skládání věží z kostek a další.

Nejenom, že jsme se dobře bavili, ale každý dostal i sladkou odměnu.

Fotogalerie

_______________________________________________________________________

DRAVCI

Zase po několika letech k nám zavítali brněnští chovatelé dravců - Seiferos. Ukázky letu a lovu dravců, jejich výcviku a vtipné komentáře se nám velmi líbily.

 Kačka a Lukáš za správné odpovědi obdrželi odměnu - dělali dravci "návnadu." 

Fotogalerie

_______________________________________________________________________

ŠKOLNÍ  VÝLET - HRAD  BOUZOV

Tak jsme se dočkali. Ráno to vypadalo na déšť, ale za Valašským Meziříčím se počasí umoudřilo a po celou dobu výletu svítilo sluníčko.

Užili jsme si prohlídku našeho "pohádkového hradu"Bouzov - natáčelo se tu několik pohádek, např.O princezně Jasněnce a létajícím ševci...

Ale asi nejvíce jsme si užívali historický areál v podhradí se všemi jeho atrakcemi.

Vystoupali jsme do hlavy Trojského koně, zastříleli z kuší i pistolí, shlédli rytířský turnaj, souboj panošů i divadelní představení o loupeživých rytířích a další.

 I na nákup suvenýrů a dárečků bylo dost času.

Odjížděli jsme unaveni, ale spokojeni.

Fotogalerie

_______________________________________________________________________

NÁŠ  REGION

Ve středu 21.5. jsme se vydali do městské knihovny, kde jme byli tvůrci "pilotního programu" na téma

- Náš region Valašsko.

Po rozdělení do tří skupin jsme začali vyhledávat všechny dostupné informace o našem regionu  - první skupina - Vsetínský zámek, druhá -

 Kdo to byl Jan Karafiát a třetí -  Vánoce na Valašsku.

Na závěr jsme představili svou prezentaci nejenom všem skupinám, ale i delegaci knihovníků ze Slovenska.

Ti nás po celou dobu sledovali a hodnotili naši spolupráci.

Odcházeli jsme spokojeni, protože jsme byli nejenom pochváleni, ale taky bohatší o spoustu nových informací.

Fotogalerie

_______________________________________________________________________

VÝSTAVA - VLAKY

 V pondělí jsme si prohlédli výstavu, zaměřenou na oslavu 130 let železniční trati Hranice na Moravě - Vsetín.

Součástí byla i beseda a film o historii železnic a vlaků, taky prohlídka různých modelů.

 

Fotografie

_______________________________________________________________________

EGYPT


V úterý 22. dubna jsme shlédli zajímavou výstavu o starověkém Egyptu.

Chlapci a děvčata se dozvěděli, jak vypadaly a k čemu sloužily pyramidy, vyzkoušeli si napsat svá jména napodobením starobylých tvarů písma. 

Se zájmem si prohlédli Tutanchamonovu zlatou posmrtnou masku i mumie posvátných ptáků jestřába a sokola a další části sbírky.

Na závěr si každý vybarvil odlitek  faraona, který si odnesl s sebou.

Fotogalerie

_______________________________________________________________________

BALADY

Ve středu 2.dubna jsme se zúčastnili literárně hudebního pásma - balady v české literatuře.

Chlapci a děvčata se zaujetím poslouchali vybrané úryvky z děl naších autorů - J.Wolkra, P.Bezruče, I.Olbrachta a dalších spisovatelů. Seznámili se i s pojmem "kramářská píseň" a vyslechli si tragický příběh o zradě a nešťastné lásce.

Byl to pro nás příjemný, ale i poučný zážitek.

Fotogalerie

_______________________________________________________________________

MACH  A  ŠEBESTOVÁ

17.3.2014 jsme se všichni z 1.stupně vypravili do ZUŠ na pohádku, kterou předvedly děti z dramatického kroužku.

Mezi účinkujícími jsme poznali i kamarády z naší školy.

Příběhy Macha, Šebestové a psa Jonatána se nám velmi líbily, byly veselé, ale i poučné.

Fotogalerie

_______________________________________________________________________

O  POKLAD  STRÝCA  JURÁŠA

zvětšit fotografii

Každoročně se žáci naší třídy zapojují do literární soutěžě " O poklad strýca Juráša."

V letošním roce na téma "Nejmoudřejší je číslo" se Ondrovi Poláchovi podařilo obhájit první místo a Kateřina Vančurová se umístila na třetím místě.

Oba psali komix.

 

Blahopřejeme k úspěchu.

_______________________________________________________________________

KNIHA  JE  KAMARÁD

6.2.2014 proběhlo vyhodnocení celostátní literární a výtvarné soutěže v Mramorovém sále vsetínského zámku. 

Tři žáci naší třídy patřili mezi oceněné - Radim Křenek, Jana Šicová  a Michaela Švagerová.

Blahopřejeme.

 Fotogalerie

_______________________________________________________________________

KÁŤA  A  ŠKUBÁNEK

27.1.20014

  

  Oblíbené divadlo VĚŽ nám letos zahrálo divadelní hru Káťa a Škubánek.

  Veselé příhody pohádkových postav nám zpříjemnily pondělní dopoledne.

 

_______________________________________________________________________

A je tu zase konec roku..

Již ráno se všichni žáci naší školy sešli ve školní jídelně. Společně jsme shlédli program o Vánocích, ve kterém účinkovali i naši spolužáci Jana, Ema, Markéta, Radim, Ondra a Michala jako ovečky nebo pastuškové.

Na závěr nám paní zástupkyně Mikulíková a pan ředitel Molek popřáli pěkné svátky a my se rozešli do tříd, kde jsme pokračovali ve vánoční besídce.

Celý týden jsme si nosili napečené cukroví a dárečky pro kamaráda, a tak jsme pojídali dobroty, povídali si a zazpívali koledy. Pouštěli jsme si i lodičky ze skořápek, které vyrobila pro celou třídu. Jana Šicová.

Čas rychle ubíhal a my se rozloučili s přáním krásných Vánoc.

_______________________________________________________________________

Vánoce na zámku

V pátek 13.prosince jsme zahájili výuku na zámku. Čekalo nás zajímavé vyprávění o zvycích a obyčejích u nás na Valašsku. Už víme proč se řezaly větvičky třešní, kdo to byly Lucky, taky proč hospodyně omotávaly štědrovečerní stůl řetězy a další tradice, které nám přiblížily i svým vystoupením děti ze souboru Malá Jasénka. Velmi nás zaujala výstava vánočních betlémů a taky jiných děl valašských řezbářů. S vánoční náladou jsme se vrátili do školy.

 Fotogalerie 

_______________________________________________________________________

Etické dílny

16. prosince proběhl v naší třídě preventivní program  Kompásek. Zamýšleli jsme se nad tím,  jak správně naložit se svými penězi a jak překonat starosti ve škole. Každý jsme na něco šikovný - rádi sportujeme nebo zpíváme, baví nás kreslení...A co předměty, které nám nejdou? Jak zlepšit vztahy se spolužáky i učiteli... Na to vše hledali chlapci a děvčata společně odpovědi.

Ve druhé části besedy děti přemýšlely, jak hospodařit s penězi, co s větší výhrou peněz. Všichni se projevili jako dobří hospodáři - každý si určitou část odložil, taky by něco věnovali potřebným... Z přečteného příběhu taky pochopili, že ani peníze nejsou vše.

_______________________________________________________________________

A zase přišel Mikuláš

Od rána se po škole ozývalo řinčení řetězů a všichni se nemohli dočkat až přijde Mikuláš s čertem a andělem. Tentokrát bylo čertů více a už už to vypadalo, že snad i někdo v pytli skončí.

Nakonec vše dobře dopadlo, děti zazpívaly koledu a byla i sladká odměna.

Tak zase za rok.

Fotogalerie

_______________________________________________________________________

Beseda s Arnoštem  Goldflamem

Dne 9.10. proběhla v městské knihovně na Vsetíně beseda s hercem, režisérem a spisovatelem panem Arnoštem Goldflamem. Velmi jsme si tohoto setkání vážili, protože jsme tam byly jen tři třídy ze Vsetína. Pan Goldflam nám vyprávěl zajímavé a legrační historky z natáčení. Pak nám přečetl úryvek z jedné z jeho knih, která všechny z naší třídy velice zaujala. Byla dost strašidelná a napsal ji o letošních prázdninách.

 Další knihy, které napsal, nám již jen ukázal, abychom mu mohli klást různé otázky. A že jich bylo. Snad nejvíce dětí se ptalo na filmovou pohádku Lotrando a Zubejda, ale i další dotazy zodpovídal ochotně a s humorem.

Na závěr se nám všem pan Goldflam podepsal. Myslím, že mluvíme za všechny, když řekneme, že beseda se nám velice moc líbila.

Za žáky 5.A Sychrov     Michala Pilarská a Jana Šicová

Fotogalerie

_______________________________________________________________________

Dopravní soutěž

Ve čtvrtek 17.10. se zúčastnila naše třída 5.A  dopravní soutěže na Trávníkách. Soutěž se skládala ze tří částí – testu o dopravních znalostech, jízda po dopravním hřišti a cyklistická překážková dráha. Všechny disciplíny připravili zástupci z města a městské policie, kteří vše bedlivě pozorovali a bodovali.

 Nejtěžší byl pro nás asi vědomostní test, který také rozhodoval o vítězích, ale i projíždění přes překážky. Za celou soutěž bylo oceněno pět žáku naší třídy. První místo – Jana Šicová, druhé místo - Václav Kočí, třetí místo Radim Křenek, čtvrté místo Ondřej Orság a páté místo Michala Pilarská.

Všichni jsme se nejenom dobře pobavili, ale i přesvědčili, jak je důležité dodržovat dopravní předpisy a bezpečnou jízdu.

Fotogalerie

_______________________________________________________________________

  ZOO Lešná

Na poslední zářijový pátek jsme se všichni velmi těšili. Nejenom my páťáci, ale i žáci ze čtvrté třídy.Jeli jsme totiž společně do ZOO v Lešné.

Již od rána panovala dobrá nálada. Počasí se umoudřilo a sluníčko nás doprovázelo po celou dobu prohlídky.

Po příjezdu nás přivítali organizátoři této akce - pracovníci Lísky - o.s.pro EVVO ve Zlínském kraji, pod vedením Mgr.Ivy Koutné. Prošli jsme si stánky zaměřené na ekologii, ochranu přírody a na pomoc hladovějícím dětem, hráli různé hry a tvořili obrázky s přírodní tematikou. Pak jsme vyrazili za zvířaty.

Ihned na začátku prohlídky jsme vydrželi dlouho pozorovat opice, které se před námi neustále předváděly. Pak jsme si prošli skleník a zakusili tropické podnebí, o kterém se učíme v přírodovědě. Zaujal nás taky výcvik a krmení největších živočichů - slonů. Od stáda žiraf jsme si již spěchali nakoupit dárky na památku.

Domů jsme přijeli plni příjemných zážitků a vědomostí.

Fotogalerie